För investerare
Gå till MyFondia
IP Teknologi

Immaterialrätt

Våra erfarna experter arbetar proaktivt för att skydda det du skapat!

IPR

I Fondias team inom immaterialrätt finns jurister med erfarenhet från branscher såsom IT, media, förlag, sport och underhållning, tech, spel, detaljhandel, inredning samt hälso- och sjukvård. Kort sagt kreativa innovationsbolag.

Immaterialrätt
Tech
ICT
Upphovsrätt
Licens
Design
Domän
Varumärke
Namn
Logotyp
Källkod
IP
IP

Erfarenhet och engagemang

Vi hjälper våra kunder att skapa affärer med hjälp av sina immateriella tillgångar, att bygga värde i sina bolag och att reducera immaterialrättsliga risker.

Genom att identifiera kundernas immaterialrättsliga tillgångar och därefter föreslå lämpliga metoderna för att skydda dessa tillgångar, vare sig det inbegriper varumärkesskydd, designskydd, upphovsrätt, skydd som företagshemligheter eller om domänrättigheter behövs säkras upp. Vi bistår också med förslag och rådgivning kring hur skapa affärer kring tillgångarna, vare sig det handlar om licensavtal, franchise, återförsäljaravtal eller andra transaktioner. På tal om transaktioner, så ger vi också råd kring förvärv av immateriella rättigheter, utför due diligence av IP och bistår med transaktionsdokument.

Innovationer skapas idag ofta genom samarbeten. Vi bistår med olika avtal för forsknings- och utbildningssamarbeten, joint ventures, avtal om tekniköverföring mm. Idag äger forskningssamarbeten ofta rum i samverkan mellan universitet, industri och statliga organ, och vi hjälper er med relevanta avtal och den rådgivning ni behöver för att landa ett klokt samarbete.

Varumärkesskydd är en central komponent av varje företags varumärkesstrategi. Vi hjälper våra kunder att skapa, utveckla och skydda sina varumärken. Vi kontrollerar namn, logotyp och design för våra kunder, bistår med nationell och internationell varumärkes- och designregistrering och förvaltar våra kunders immaterialrättsliga portföljer. Vi hjälper även våra kunder att nyttja sina varumärken maximalt, tillvarata sina rättigheter och hantera tvister med utomstående parter.

Det du skapar – skyddar vi.

Vi bistår våra kunder i allt som rör immaterialrätt, bland annat följande områden:

 • Förvaltning av immaterialrättsliga portföljer och kommersialisering av produkter och tjänster

 • Varumärkes- och designskydd

 • Upphovsrätt

 • Domännamn

 • Tech/ICT

 • Nät- och molnrelaterade tjänster

 • Licensavtal

 • Inventering av bolagets immateriella rättigheter ​

 • Strategier för skydd av varumärken,

 • Domännamn, upphovsrätt och design

 • Företagsnamn och företagshemligheter

 • Varumärken och design

 • Skydd av öppen källkod

Visste du att…

1

Dina “företagshemligheter” skyddas inte automatiskt. Du måste vidta ”rimliga åtgärder” – vi visar dig hur!

2

Det kan vara klokt att registrera ett europeiskt varumärke på en gång. När ditt bolag expanderar utanför Sverige, hittar man ibland företag som använder samma varumärke som ditt bolag, men i ett annat land.

3

Sökordsoptimering som leder till att ditt bolags varumärkesskyddade namn inte hamnar överst i en sökning, går att styra och går därmed att beivra. Vi vet hur.

Ett team som skyddar det ni skapat

Våra experter

Lär känna våra jurister inom IPR bättre nedan eller kontakta dem direkt. Hanna Kaspers leder gruppen.

Legal Health Check

Fondia förklarar

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor inom IPR. Kontakta gärna oss och våra experter om du vill veta mer.

Case

"Vi var i behov av stöd från någon med internationell bolagsjuristerfarenhet och kunskap inom IT-branschen."

Aktuellt