Tips för aktivt varumärkesarbete

Artikeln är skriven av Hanna Kaspers och Ernesta Kavolėlienė.

Det är lätt att tro att man som företagare har gjort sitt efter att man har registrerat sitt varumärke. Dock, efter att fått en godkänd varumärkesregistrering på plats ska man inte lägga varumärkesarbetet åt sidan. Istället är det nu som det aktiva och strukturerade arbetet för att bygga värde i varumärket börjar. I det här inlägget delar vi med oss av tips som hjälper dig att säkerställa att ditt varumärke är starkt och särskiljande.

Först och främst, använd ert varumärke. Konsekvent användning av ert varumärke stärker varumärkeskännedomen och bidrar till ert varumärkes särskiljningsförmåga och styrka. Det är nödvändigt att använda varumärket redan från första början och därefter kontinuerligt, eftersom ett varumärke som inte har använts på fem år riskerar att hävas (kräver att en hävningstalan ges in). Med andra ord, om du skapar ett särskiljande varumärke, registrerar det men inte använder det under en period om fem år, kommer parter som vill använda ett identiskt eller liknande varumärke att framgångsrikt kunna begära att ert företags varumärkesregistrering hävs. För att undvika hävning på grund av utebliven användning bör ni föra ett register över användningen av era varumärken. Dvs, dokumentera var och hur ni använder ert varumärke. På så sätt kan ni bevisa att ert varumärke har använts på rätt sätt i händelse av en rättslig tvist.

En varumärkesregistrering är giltig i 10 år från ansökningsdagen. Varumärken har därför en fastställd giltighetstid. Håll koll på förnyelsefrister, dvs när det är dags att förnya ert företags registreringar, så att ni säkerställer att era varumärkesregistreringar är giltiga. Missar ni att förnya era varumärkesregistreringar förlorar ni dessa, dvs de löper ut och ni kan inte basera någon rätt till era varumärken på någon registrering. Varumärkesregistreringar förnyas för ytterligare period om 10 år och det finns ingen gräns för antalet förnyelser. Den fortsatta giltigheten för en varumärkesregistrering säkerställer varumärkets livslängd och styrka.

Bevaka publicerade varumärkesansökningar för att motverka att identiska eller liknande varumärken godkänds för registrering. Inte alla varumärkesmyndigheter granskar nya ansökningar mot tidigare varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar. Till exempel gör inte den europeiska varumärkesmyndigheten EUIPO det, utan det är istället upp till respektive varumärkesinnehavare att själv bevaka vilka ansökningar som inkommer och invända om identiska eller liknande varumärkensansökningar dyker upp. Att istället i efterhand ge in hävningstalan mot godkända varumärkesregistreringar kan i många länder bli väldigt kostsamt eftersom en sådan talan ofta behöver föras inför domstol istället för inför varumärkesmyndigheten. En talan inför domstol är ofta mer tidskrävande, vilket innebär högre kostnader.

Övervaka marknaden och ignorera inte intrång i dina rättigheter. Regelbunden marknadsövervakning är nödvändig för att upptäcka intrång i ditt varumärke. För att bevara ditt varumärkes särskiljningsförmåga och styrka måste du vara proaktiv när det gäller att ta itu med intrång. Varningsbrev, nedtagning av piratkopior på marknadsplatser och inledande av rättsliga förfaranden etc. sänder ett starkt budskap om att ni är fast beslutna om att skydda era varumärken och detta fungerar ofta som förebyggande åtgärder mot framtida intrång.

Ert team är era varumärkesambassadörer, så utbilda ert team. Era medarbetare måste vara medvetna om organisationens varumärkespolicy. Det är vanligt att det är anställda eller deras familjemedlemmar som rapporterar varumärkesintrång. Därför bör medarbetarna få utbildning och vägledning om hur era varumärken får användas och vad som bör göras vid misstänkt intrång.

Fondias varumärkesteam hjälper er gärna att omsätta ovan råd i praktiken. Tveka inte att kontakta oss om ni önskar ta en diskussion om just era varumärken och ert varumärkesarbete.