phone in hand

Dustin

"Från första dagen satte sig Fondia snabbt in i de juridiska frågorna och blev en naturlig del av vårt team. Vad jag uppskattar är att Fondia vet vad som krävs i bolagsjuristrollen och förstår vad Dustins medarbetare förväntar sig."

Dustin

Vi var i behov av stöd från någon med internationell bolagsjuristerfarenhet och kunskap inom IT-branschen.

Fondia erbjöd en flexibel interimslösning, med en huvudansvarig och ett backup team med specialistkunskap främst inom Data Privacy, vilka tillfälligt kunde ta rollen som Dustins Legal Counsel Services. Ett förutbestämt antal timmar per månad möjliggjorde ett konkurrenskraftigt pris inom vår budget.

Från första dagen satte sig Fondia snabbt in i de juridiska frågorna och blev en naturlig del av vårt team. Vad jag uppskattar är att Fondia vet vad som krävs i bolagsjuristrollen och förstår vad Dustins medarbetare förväntar sig. Behövs specialistkunskaper för en specifik fråga, har Fondia experter som vår kontaktperson tar in för att säkerställa korrekta och affärsmässiga svar, vilket gör att vi känner oss trygga i den rådgivning vi får. Med lång erfarenhet kommer också den mycket uppskattade förmågan att kunna arbeta självständigt.

Sara Edlund, f.d. General Counsel / Head of Legal, Dustin

Fondia erbjöd en flexibel interimslösning vilka tillfälligt kunde ta rollen som Dustins Legal Counsel Services.