Hållbarhet

Corporate Social Responsibility

För en inkluderande, grön och välmående värld

Hållbarhet i allt vi gör

Hållbarhet är en integrerad del av vår organisationskultur. Det handlar om hur vi behandlar varandra och våra kunder, vårt samhälle och våra intressenter, miljön samt hur vi främjar ekonomiska resultat nu och i framtiden. Vi är fast beslutna att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och vi förväntar oss samma engagemang från våra leverantörer.

Fondias kultur bygger på att vi ska ta hand om varandra. Som arbetsgivare erbjuder vi goda möjligheter att förena arbete och familjeliv, till exempel utnyttjar vi distansarbete. Vi vill också ta ett större ansvar för människor, samhälle och miljö. Fondias sociala ansvar implementeras genom olika former av samarbeten och pro-bono-arbete. Förslag från personalen utgör grunden för vårt pro bono-arbete med den grundläggande utgångspunkten att vi ger juridisk rådgivning i enlighet med företagets strategi och våra kompetensområden. Fokus för våra pro bono-partnerskap är att verksamheten antingen ska syfta till att skapa ett inkluderande och tryggt samhälle, eller främja naturvård i Östersjöregionen.

På Fondia arbetar vi med, och stödjer, Norrtulls Sportklubb, We Foundation, Finnish Church Aid, Nendre förskola, Wave Ventures och MTÜ Peaasjad.

Skog

Miljö

Fondia tar även ett ansvar för miljöfrågor. Vi minimerar pappersanvändning, återvinner, förordar kollektivtrafik samt väljer främst lokal och ekologisk mat. Vi har dessutom en aktiv dialog kring hur vår verksamhet påverkar miljön och agerar löpande för att hitta och åtgärda förbättringsområden.

Fondias experter hjälper dig att hantera hållbarhetsrisker och affärsmöjligheter

Fondias jurister följer noga utvecklingen när det gäller hållbarhetsfrågor relaterade till affärsjuridik och hjälper våra kunder att ligga steget före.

Våra jurister omsätter regelverken kring hållbarhet till konkreta råd för företag oavsett i alla storlekar och branscher, och hjälper dem att hantera hållbarhetsrisker och affärsmöjligheter. På så vis hoppas vi kunna hjälpa företag med att skapa en hållbar verksamhet och bli konkurrenskraftiga på en framtida marknad.

Samarbeten och pro-bono partners

Fondia arbetar med socialt ansvar genom att stödja utvalda verksamheter på olika sätt beroende på hur vi bäst kan hjälpa till. Ett sådant sätt är pro-bono-arbete.

Förslag från personalen utgör grunden för vårt pro-bono-arbete med utgångspunkten att vi ger juridisk rådgivning i enlighet med företagets strategi och våra kompetensområden. Vi väljer pro-bono-partners utifrån att deras verksamhet bör bidra till att antingen skapa en mer inkluderande och säker omvärld eller främja naturreservationer i Östersjöområdet.

Nedan kan du läsa mer om några av de verksamheter som vi stödjer!

Norrtulls sportklubb

Norrtulls Sportklubb

Fondia stödjer Norrtulls Sportklubbs integrationsprojekt. I detta erbjuds nyanlända barn och unga som bor i Vasastan möjlighet att spela fotboll, bordtennis, innebandy eller handboll i NSK. Varje nyanländ medlem tränar i lag tillsammans med jämnåriga spelare i klubbens befintliga, regelbundna verksamhet. Dessutom får varje ny spelare ett startkit med träningskläder och de försöker även att hitta en fadderfamilj i laget. Under 2018 belönades projektet både med både Nelson Mandela-priset och Mitt i Vasastans pris "Min Lokala Hjälte 2018".

We Foundation

We Foundation (Me-säätiö) grundades i Finland 2015 för att minska ojämlikhet i samhället och social marginalisering av barn och deras familjer. Deras mål är att erbjuda alla barn lika chanser till ett bra liv, oavsett vad deras familjebakgrund eller utgångspunkt är. De har bland annat startat fotbollslag för barn.
red wooden house with garden

Nendre förskola

Nendre är en ideell förskola och ett dagcenter för skolbarn i Vilnius, Litauen. Det erbjuder barnomsorg av hög kvalitet till flertalet familjer och möjliggör därmed ett balanserat liv.

Finska Kyrkans Utländhjälp

Kyrkans Utländhjälp är Finlands största utvecklingssamarbetsorganisation. FCA grundades ursprungligen 1947 för att samordna internationellt bistånd till Finland från USA och Sverige efter andra världskriget. Finland blev en biståndsleverantör på 1960 -talet och FCA har vuxit sedan dess. FCA var en del av Finlands kyrkas internationella avdelning fram till 1995 då FCA blev en oberoende stiftelse. Deras uppdrag är "handling för mänsklig värdighet". Foto: Kyrkans Utländhjälp

Wave Ventures

Wave Ventures är Europas största studentdrivna VC som hjälper de mest exceptionella Nordic Gen Z-grundarna att ändra världen genom att stötta dem tidigare än någon annan.

MTÜ Peaasjad

MTÜ Peaasjad arbetar med psykisk hälsa genom att tillhandahålla information om psykisk hälsa, rådgivning och vetenskaplig utbildning för olika målgrupper.