Äntligen dags för införande av nya upphovsrättsregler i svensk lagstiftning?

Fondia
Insikter 17 november 2022

IPR & Teknologi

Införandet av EU:s nya direktiv inom upphovsrätt i svensk lagstiftning, specifikt med sikte på internet, har försenats rejält. Men nu ser det alltså ut att snart kunna bli verklighet. Enligt planerna kommer beslut att fattas i slutet av november, så att nya lagregler ska kunna träda i kraft den 1 januari 2023. Behovet av uppdatering och av modernare regler har efterfrågats, särskilt med tanke på att tidigare regelverk, det s.k. Infosecdirektivet från 2001, börjar få ett antal år på nacken.  

Det övergripande syftet med EU-direktivet är att modernisera upphovsrätten och anpassa den till internet. Den proposition som nu ligger till grund för beslut innebär övergripande att rättigheterna stärks för upphovsmän till olika verk som används på internet, att dessa upphovsmän ska tillerkännas ersättning då deras verk publiceras på internet samt att företag som driver nätplattformar på internet får utökat ansvar för det innehåll som användare av plattformarna lägger ut på plattformen. Propositionen anger även ett antal inskränkningar i upphovsrätten. 

Beslut om att implementera propositionen i svensk lagstiftning har alltså ännu inte fattats. Vi återkommer därför med utförligare beskrivning om själva innehållet i de nya lagreglerna när sådant beslut är fattat. 

Fondias team inom immaterialrätt har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att skapa affärer med hjälp av sina immateriella tillgångar, att bygga värde i sina bolag och att reducera immaterialrättsliga risker. Kontakta oss så hjälper vi till.  Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö – Välkommen till Fondia!

Upphovsrätt
Immaterialrätt

Läs fler aktuella artiklar