Maximera ditt företags värde genom att skydda ditt varumärke

Fondia
Insikter 11 oktober 2023

- Norce AB är Nordens ledande SaaS-plattform för digital handel.* Under 2022 gjordes över 10 miljoner transaktioner genom deras plattform, till ett värde som totalt överstiger 20 miljarder kronor. Vi är stolta över att få arbeta med Norce och att de har valt oss som partner i deras arbete med att aktivt tänka kring, och hantera, sitt varumärke. Vi ser att det här är ett sätt att ge sitt bolag de bästa förutsättningarna för att växa då ett företags värde idag till stor del består av värdet av dess immateriella tillgångar. Varumärket är ett av dem, berättar Hanna Kaspers, jurist och expert inom immaterialrätt med specialisering inom varumärken.

Men vi tar det från början. 2021 gick e-handelsplattformarna Jetshop och Storm Commerce samman, och de hade en tydlig agenda.   

- Med flexibla, modulära SaaS-tjänster i ett öppet ekosystem, och med flera lokala leveranspartners, skulle de fusionerade bolagen utmana de globala aktörerna och vinna fler kunder, både inom B2C och B2B, som vill accelerera sin digitala omställning. Vi visste tidigt i processen att vi behövde ett nytt gemensamt namn att samla vårt erbjudande under, säger Michael Hallberg, CCO på Norce AB. Att välja Fondia som partner i det arbetet var naturligt eftersom vi hade arbetat tillsammans med dem under ett antal år redan. Under den tiden har de visat att de verkligen förstår vår affärsverksamhet och att de är lätta att samarbeta med.

 

Vägen till ett unikt varumärke 

Under hösten 2021 hade man kommit fram till tre varumärken som man valde mellan. Fondia hjälpte till med att titta på om det fanns tidigare varumärkesansökningar och/eller varumärkesregistreringar som riskerade att hindra både användning och registrering av de tre föreslagna varumärkena, en så kallad trademark clearance. Ett av de alternativen var just NORCE.  

- En trademark clearance görs för att motverka intrång i äldre varumärkesregistreringar och invändningar mot den kommande varumärkesansökan. Det här är ett viktigt steg då huvudregeln i flertalet länder är att den som först registrerar ett varumärke är den som har rättigheterna till det. I vissa länder är det möjligt att genom intensiv användning av ett varumärke erhålla en ensamrätt till det (s.k. inarbetat varumärke), men det krävs stor kännedom på marknaden om det berörda varumärket vilket i sin tur kräver en stor mängd bevisning. Det är väsentligt dyrare och mer tidskrävande att försöka hävda rätten till ett inarbetat varumärke i stället för att agera proaktivt och helt enkelt registrera sitt varumärke, berättar Hanna Kaspers.  

 

Varumärkesregistrering 

Efter att Norce AB valde att gå vidare med NORCE hjälpte Fondia dem med att göra en analys avseende den mest kostnads- och tidseffektiva ansökningsstrategin. I analysen togs hänsyn till i vilka länder som man skulle ansöka om varumärkesregistrering och när man beräknade att gå in i respektive land. Fondia hjälpte Norce AB att lämna in varumärkesansökningar i EU, Norge, UK, Schweiz och USA.  

- Det som är viktigt att komma ihåg är att UK, efter Brexit, kräver en separat varumärkesansökan och att Norge och Schweiz inte är med i EU. En EU-varumärkesregistrering är ett väldigt bra alternativ för företag som har planer på att erbjuda sin verksamhet inom fler EU-länder. En EU-varumärkesregistrering är giltig i samtliga EU-länder och gör att det är lätt att börja använda varumärket steg för steg inom EU utan att behöva ge in nya ansökningar så snart man korsar en ny landsgräns, berättar Mathilde Lecomte, också jurist och expert inom immaterialrätt. 

 

Bevakning av varumärket 

Det kan vara lätt att tro att man har gjort sin läxa när varumärkesregistreringen är gjord, men därefter är det viktigt att man aktivt bevakar sitt varumärke för att hålla koll på om det dyker upp någon aktör som ansöker om ett identiskt eller liknande varumärke. Detta är något som Norce AB gör.  

 - Fondia erbjuder varumärkesbevakning vilket innebär att vi löpande granskar publicerade varumärkesansökningar som riskerar att förväxlas med NORCE. Vi levererar löpande träffar till Norce och hjälper dem med att göra en analys av deras möjligheter att nå framgång vid en eventuell invändning. Önskar Norce invända mot en varumärkesansökan hjälper vi till med hela invändningsprocessen med målet att berörd ansökan inte ska godkännas för registrering, säger Hanna Kaspers.  

Norce AB själva ser också bevakningsarbetet som viktigt för den fortsatta strategin. 

- När vi upptäcker aktörer som använder identiska eller liknande varumärken med NORCE vänder vi oss till Fondia. Fondia är då vårt ombud och skickar varningsbrev till det aktuella företaget. Skulle vi vilja stämma för varumärkesintrång hjälper Fondia oss även här. Det känns tryggt! säger Michael Hallberg, CCO på Norce.

- Norce är ett skolboksexempel på hur vi skulle vilja se att alla företag agerar kring sitt varumärke. De har hanterat sitt varumärke på ett sätt som maximerar deras förutsättningar att behålla värdet i det. Vi är stolta, avslutar Hanna Kaspers.  


*Detta är beräknat på omsättning under 2022.

Snabbguide för att skapa och behålla värdet i varumärken

1

Se till att ha en varumärkespolicy – alla på företaget ska veta den interna processen när ni tar fram nya varumärken.

2

Gör en trademark clearance innan ni ansöker om varumärkesregistreringar samt börjar använda varumärket.

3

Tänk proaktivt när ni ansöker om varumärkesregistrering – utgå både ifrån var ni idag är i er verksamhet och hur era framtida verksamhetsplaner ser ut.

4

Sätt upp en varumärkesbevakning.

5

Agera om ni upptäcker att någon aktör gör intrång i era varumärkesrättigheter.