För investerare
Gå till MyFondia

Domännamn - varför du ska bevaka det!

Varför ska du bevaka domännamnsregistreringar, hur ska man bedöma om ett domännamn gör intrång i dina varumärkesrättigheter samt vilka åtgärder kan du vidta mot domännamnet? I denna artikel får du svar. På Fondia erbjuder vi flera domännamnstjänster och hjälper dig att skydda dina varumärkesrättigheter på ett effektivt sätt.

Varför ska man bevaka nya domännamnsregistreringar?

Det är viktigt att hålla koll på nya registreringar av domännamn som innehåller sina varumärken för att bygga upp en stark strategi för varumärkesskydd. Att vara medveten om domäner som är identiska eller liknar sitt varumärke är avgörande för att snabbt kunna försvara sitt varumärke mot eventuella domännamnssintrång. I vissa fall kan domännamnet användas för phishing, där varumärkets rykte används för att förvirra internetanvändare som kan komma att tro att falska e-postmeddelanden kommer från sitt företag. Denna typ av bedrägeri på nätet kräver snabba åtgärder för att stoppa domäninnehavaren från att orsaka ytterligare skada. I andra fall är tvistlösningsförfaranden som kan användas för att bestrida äganderätten till ett domännamn endast tillgängliga under en viss tid efter registreringen av domännamnet.

Hur kan man bedöma om ett domännamn gör intrång i dina varumärkesrättigheter?

Ibland är domännamnsintrång kristallklart. De mest uppenbara typerna av intrång är fall där domännamnet används i ond tro: antingen på en webbplats (varumärkesintrång, phishing-webbplats, försäljning av förfalskade varor etc.) eller via e-post (bedrägligt e-postsystem, ibland med identitetsstöld). Dessa typer av intrång visar tydligt att domännamnsregistreringen är inriktad på sitt varumärke.

I andra fall utgörs intrånget av en kombination av flera faktorer, och då krävs en mer ingående bedömning. Även när det inte finns några tydliga bevis för att domänen används i ond tro (till exempel i fall där domännamnet bara pekar på en tom sida) kan registreringen av domännamnet i sig fortfarande betraktas som ett domännamnsintrång, om det är möjligt att bevisa att det är sannolikt att innehavaren hade varumärket i åtanke när domännamnet registrerades. Bevis som styrker detta är bland annat varumärkesinnehavarens geografiska lokalisering, varumärkets rykte och varumärkets grad av särskiljningsförmåga.

Vilka åtgärder kan man vidta mot domännamnet?

En inledande utredning som utförs av en immaterialrättslig jurist rekommenderas starkt. Syftet med undersökningen är att ta reda på om den nya registreringen faktiskt utgör ett intrång i sina immateriella rättigheter och att fastställa vilka åtgärder som kan vidtas. Det finns vanligen flera möjliga åtgärder, varav vissa är kumulativa:

  • Begäran om takedown av hemsidan eller upphävande av domännamnet;

  • Varningsbrev;

  • Alternativa tvistlösningsförfaranden;

  • Förhandlingar med innehavaren;

  • Placering av order för att få ett meddelande när domänen löper ut eller sägs upp;

  • Övervaka innehållet på webbsidan som är kopplad till domänen för att se om den ändras till något som faktiskt negativt påverkar sin verksamhet.

Varumärkestjänster på Fondia

Domännamnstvister kan vara komplicerade och kräver hjälp av en immaterialrättslig jurist. Vi inom immaterialrättsgruppen kan hjälpa dig att övervaka domännamnsregistreringar som potentiellt kan skada dina varumärkesrättigheter och bedöma om du har bättre rätt till ett domännamn. Vi berättar gärna mer om våra domännamnstjänster och hur vi kan hjälpa dig att skydda dina varumärkesrättigheter på ett så effektivt sätt som möjligt.

Tveka inte att kontakta oss - välkommen till Fondia

Domännamn
Varumärke
Varumärkesintrång
Immaterialrätt