Hur man vinner en dommännamnstvist i ett alternativt tvistlösningsförfarande

Domännamn är viktiga för att skapa en bra varumärkesstrategi för digital närvaro. Alternativa tvistlösningsförfaranden är ett användbart verktyg för att hantera intrång i domännamn. Det finns några tips att tänka på för att lyckas i sådana förfaranden och återfå äganderätten till ett domännamn.

1)      Gör ditt förarbete

Samla in så mycket information som möjligt om det omtvistade domännamnet. Kolla upp WhoIs-registret, gör en Google-sökning för att få reda på vem innehavaren är, identifiera toppdomänen, kontrollera hur domännamnet används (pekar domännamnet till en webbplats eller är det omdirigerat till en annan, är MX-poster aktiverade för att skicka e-post?), sök i Internetarkivet för att hitta ytterligare bevis på att domännamnet inte används i god tro, osv. Kom ihåg att spara bevis så snart du börjar din undersökning, till exempel skärmdumpar av webbsidan. Om Internetanvändare hävdar att de har fått falska e-postmeddelanden (t.ex. bluffakturor) som har skickats från det omtvistade domännamnet, be kunden att vidarebefordra sådana meddelanden till dig om möjligt.

2)      Identifiera den tillämpliga policyn för alternativ tvistlösning

Undersök om en eventuell policy för alternativ tvistlösning gäller för det omtvistade domännamnet.
Vilken policy som är tillämplig bestäms av toppdomänen. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) gäller till exempel för alla generiska toppdomäner. Om domännamnet har registrerats med en nationell toppdomän kan en annan policy gälla. Observera att tvistlösningsorganisationen som kan handlägga ärendet också bestäms av den relevanta policyn. När det gäller t.ex. tvister avseende .se-domäner är WIPO (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) den enda tvistlösningsorganisationen som hanterar dessa tvister.

3)      Kontrollera om en överföring kan begäras på grundval av policyn

Notera vilka faktorer som måste bevisas för att få domännamnet överfört och kontrollera att de är uppfyllda. Det är viktigt att göra en noggrann bedömning. Enligt UDRP är det tre villkor som måste bevisas för att erhålla överföring av det omtvistade domännamnet kumulativa. Om du till exempel inte kan bevisa att innehavaren inte har några rättigheter eller berättigade intressen i domännamnet kommer du inte att få ett positivt beslut från tvistlösningsorganisationen, även om du lyckas visa att domännamnet har registrerats och använts i ond tro. När det gäller nationella toppdomäner kan de tillämpliga reglerna variera mycket från en toppdomän till en annan. Vissa policyer kräver en nationell varumärkesregistrering, andra är endast tillämpliga på domännamn som har varit registrerade i mindre än tre år. Vissa har till och med ett krav på att sökanden måste visa att han eller hon uppfyller behörighetskraven för att registrera ett domännamn under den relevanta toppdomänen för att kunna lämna in en ansökan om tvistlösning.

Domännamnstvister kan verka vara enkla tvister, eftersom de är förenklade skiljedomsförfaranden, men de kan förloras på grund av enkla misstag som lätt kunde ha undvikits med hjälp av en kvalificerad IP-jurist. På Fondia kan vi hjälpa dig med alla typer av domännamnsärenden, från utarbetande av strategier för att återfå domäner till hantering av domännamnstvister. Vi har stor erfarenhet av UDRP-förfaranden och många olika ccTLD-förfaranden. Vi erbjuder också en rad olika domännamnstjänster, t.ex. bevakningstjänster för domännamn och tjänster för registrering/hosting via en samarbetspartner. Kontakta vår domännamnsexpert Mathilde på mathilde.lecomte@fondia.com om du behöver en rekommendation om ett domännamnsintrång, om du vill bedöma dina chanser att få ett visst domännamn överfört till dig, eller om du behöver andra tjänster som rör domännamn, inklusive en global bevakningstjänster av nya registreringar som liknar eller innehåller dina varumärken.

Dommännamn