Johanna Nilsson

Senior Legal Counsel, Swedish Dispute Resolution Lead johanna.nilsson@fondia.com +46 72 367 72 63 Göteborg

Johanna hjälper Fondias kunder inom bland annat tvister och entreprenadfrågor.

Jag hjälper kunder som hamnat i en konflikt att bringa reda i situationen. Med mer än tio års erfarenhet inom tvistelösning har jag förmågan att navigera i komplexa situationer. Genom att identifiera och analysera kärnan i tvisten, ge ärliga svar på vari styrkorna och svagheterna ligger, samt rådgöra om valmöjligheter och berätta vad som behövs för att komma framåt hittar vi den bästa lösningen för just er situation. Att argumentera och finna stöd för din sak är någonting jag brinner för, och om det behövs företräder jag dig i domstol eller annat rättsligt förfarande. Nyfikenhet, förmåga att analysera och skapa ordning i materia, samt ett stort intresse för juridik, språk och problemlösning är alla egenskaper jag dagligen har nytta av i mitt arbete.

Innan jag hittade till Fondia i början av 2022, arbetade jag drygt tio år som advokat på en affärsjuridisk byrå och dessförinnan ett par år på domstol. Tvist och process har varit mitt huvudsakliga verksamhetsområde under hela min juridiska yrkesbana – en juridisk gren som kan komma att sträcka sig över en mängd rättsområden – men jag kom även tidigt in specifikt på entreprenad- och konsulträtten. Idag är det dessa två områden som huvudsakligen fyller mina arbetsdagar. Utöver mina två huvudsakliga verksamhetsområden händer det att jag biträder även i andra frågor inom den allmänna affärsjuridiken, främst relaterat till fastigheter och olika avtalsfrågor.

På fritiden prioriterar jag nära och kära. Att komma ut i skog, på fjäll eller till vatten – till fots eller om tillfälle ges på en häst eller ett par skidor – ger mig energi.

Tvist
Entreprenad
Fastigheter