Företagsöverlåtelser och finansiering

Vi vet vad som krävs för en lyckad transaktion.

Företagsöverlåtelser och finansiering

Transaktion
Finansiell
Due diligence
Finansiering
Investering
M&A
Förvärv
Joint venture
Omstrukturering
Fusion
Fission
Private equity
Venture capital
Exit
Fastighetstransaktioner
Borgen
Målbolag
Finansiär
DD
Investeringsrunda
Kapitalanskaffning
Överlåtelse
Affärsrörelse

Engagemang och erfarenhet

Fondias engagerade transaktions- och finansieringsteam hjälper dig hela vägen. Flera av våra jurister har jobbat både som konsulter och som bolagsjurister. Vi förstår därför vikten av affärsförståelse, pragmatisk och balanserad riskbedömning, proaktiva lösningar, förtroendeskapande förhandlingar samt tydlig och effektiv kommunikation.

Med ett skräddarsytt team anpassat efter transaktionen och er unika verksamhet får ni konkreta råd i alla stadier av projektet. Teamet har, i varje steg, helheten och er målbild som utgångspunkt och vi är inte nöjda förrän vi ser att ni har lyckats.

Våra teammedlemmar verkar som projektledare i ett flertal olika investeringsupplägg och företagsförvärv och har mångårig erfarenhet av att representera och ge råd till olika parter såsom köpare, säljare, finansiärer, investerare och målbolag. Teamet är välkänt för sin marknadskännedom, pragmatiska inställning och inte minst sin fasta beslutsamhet att uppnå kundens mål.

Vi kan erbjuda bred kunskap och erfarenhet inom:

 • Företagsförvärv och överlåtelse av affärsrörelse

 • Omstrukturering

 • Joint venture-arrangemang

 • Kapitalanskaffning (investeringsrundor)

 • Management buyouts och transaktioner med minoritetsaktier

 • Private equity- och venture capital-transaktioner

 • Exitprocesser

 • Aktiemarknadstransaktioner (t.ex. börsnoteringar och offentliga uppköpserbjudanden)

 • Fastighetstransaktioner

 • Planering av transaktionsstrukturen

 • Pantavtal och borgensåtaganden

 • Incitamentsprogram för ledning och nyckelpersoner - fast pris

 • Juridiska due diligence-processer

 • Koncernstrukturer (fusion, fission etc.)

 • Processer för integration av målbolaget

 • Ägarfrågor

Senaste transaktionerna

Case

"Vi planerade att överlåta ett dotterbolag i Finland och bestämde oss för att låta Fondia sköta uppdraget. Vi fick inte enbart juridisk rådgivning, utan också råd gällande hela förhandlingssituationen."

Våra experter

Lär känna våra experter inom företagsöverlåtelser och finansiering bättre. Teamet leds av Fredrik Niklasson.

Legal Health Check

Fondia förklarar

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor inom företagsöverlåtelser och finansiering. Kontakta gärna oss och våra experter om du vill veta mer.

Aktuellt