Arbetsrätt

Tvistelösning

Våra experter inom tvistlösning skapar de bästa förutsättningarna när det inte gått som du tänkt.

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna

Fondia strävar alltid efter att förebygga och förhindra att tvister uppstår, men i vissa fall är en tvist oundviklig för våra kunder. Då kan vi vara behjälpliga i att hantera processer i allmän domstol och skiljeförfaranden.

Tvist
Domstol
Förhandling
Medling
Process
Skiljeförfarande
Skiljedomare
Medlare
Skadestånd
Avtal

Engagemang och erfarenhet

Våra specialister har gedigen erfarenhet av att representera kunder i Sverige och Finland i både internationella och nationella tvister och processer. De är erfarna vad gäller hanteringen och koordineringen, samt har hållit utbildningar i tvistlösningsfrågor.

Våra experter hanterar bland annat tvister som rör:

  • Avtal med bolagets anställda och ledande befattningshavare

  • Aktieägaravtal

  • Entreprenadavtal

  • Leverans-, tjänste- och samarbetsavtal

  • Offentlig upphandling

  • IT-avtal

  • Franchiseavtal

  • Sälj-, leasing- och handelsavtal

  • Immaterialrätt

  • Skadeståndsanspråk

Våra experter

Lär känna våra jurister bättre nedan eller kontakta dem direkt. Tvistelösningsteamet leds av Johanna Nilsson.

Fika

"Vi arbetar löpande med Fondia och vi är mycket nöjda med det stöd vi får. Juristerna är mycket professionella."

Fondia förklarar

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor inom tvist. Kontakta gärna oss och våra experter om du vill veta mer.