Glöm inte bort att skydda och bevaka ditt företags varumärken. Här kommer fem tips!

Äntligen har ni kommit på den perfekta affärsidén, den perfekta produkten eller tjänsten och vilket varumärke ni ska marknadsföra detta under. Som den entreprenör ni är vill ni självklart starta direkt, vilket vi på Fondia har all förståelse för (vi älskar själva affärer och affärsutveckling), men genom att bygga en bra grund först kommer ni sedan att kunna accelerera för att nå den topp ni siktar mot. Ett företags värde består idag till stor del av värdet av dess immateriella rättigheter såsom varumärken. Risken med att inte skydda ert varumärke tidigt i affärsprocessen kan leda till dyrköpta konsekvenser. Exempelvis:

  • ni riskerar att göra intrång i någon annans varumärkesrättighet och alla resurser ni lagt på marknadsföring med mera går om intet samtidigt som ni riskerar en rättsprocess, 

  • i många fall kan det vara väldigt svårt (ibland omöjligt) att hindra andra aktörer att använda och registrera förväxlingsbara varumärken. 

  • vid en framtida försäljning av ert företag kan ni inte visa att företaget är ägare till varumärkesregistreringar till de varumärken som ni använder, vilket innebär att företagstransaktionen eller investerarrundan riskerar att inte ge de intäkter som ni hade räknat med.

Fem tips!

Nedan följer fem tips på hur ni säkerställer att ni inte missar att fånga upp detta viktiga värde i företaget och sedan ha kontroll över det.

1)Sätt en varumärkespolicy internt så att alla på företaget tydligt vet den interna processen när ni tar fram nya varumärken. Det är viktigt att ingen gasar för snabbt och kör förbi er andra eftersom ni då risker att börja använda ett varumärke som sedan visar sig göra intrång i en tidigare varumärkesrättighet.

 

2) Gör en förundersökning innan ni börjar använda ett varumärke. En förundersökning innebär att ert ombud tittar på om det finns tidigare identiska eller liknande varumärkesrättigheter som kan hindra er användning och registrering av ert planerade varumärke.

 

3) Om förundersökningen visar att ert planerade varumärke är möjligt att använda och registrera är det dags att snabbt ge in en varumärkesansökan. Har ni planer på att använda varumärket utanför Sverige inom en relativt snar framtid? Om ja, då rekommenderar vi att ni direkt ansöker om en EU-varumärkesregistrering. Det är både kostnads- och tidseffektivt och ger er tid att fokusera på era affärer istället för nya ansökningar så snart ni korsar landsgränser inom EU. Ska ni använda varumärket utanför EU? Om ja, då rekommenderar vi att ni med ert ombud diskuterar den ansökningsstrategi som allra bäst passar just ert företag.

 

4) Sätt upp en varumärkesbevakning! En varumärkesbevakning hjälper er att hålla koll på nya varumärkesansökningar som är förväxlingsbara med era tidigare varumärkesrättigheter och ser till så att ni inte missar viktiga frister för att invända mot dessa.

 

5) Så, nu har ni satt en internt policy, registrerat varumärket och satt upp en bevakning. Perfekt! Då är det bara det roliga kvar…. Att använda varumärket, göra grymma affärer och bygga värden! Då är det sista tipset att använda varumärket som det är registrerat eftersom det annars kan riskeras att hävas. Om ni vill göra en uppdatering av ert varumärke rekommenderar vi att ni bokar in ett möte med ert ombud för att titta på om det kanske föreligger behov av en nyansökan eller om er nuvarande varumärkesregistrering även täcker in uppdateringen.

Hur vi på Fondia hjälper till med er varumärkesporfölj

Vi på Fondia hjälper våra klienter att hantera sina varumärkesportföljer. Detta innebär att vi, bland annat, hjälper till med att upprätta varumärkespolicys, genomföra förundersökningar, ta fram ansökningsstrategier och upprätta varumärkesansökningar. Därtill erbjuder vi varumärkesbevakning och närliggande tjänster såsom varumärkesinvändningar och hävningsprocesser. I det fall fråga om eventuellt varumärkesintrång uppkommer hjälper vi även våra klienter med intrångsutredningar, varningsbrev, förhandlingar och även domstolsprocesser. Slutligen hjälper vi våra klienter med att arbeta med den kommersiella sidan av deras varumärkesanvändning såsom överlåtelseavtal, licensavtal, franchis, återförsäljaravtal, agentavtal och marknadsföringsfrågor. Fondia jobbar helt enkelt med hela spektrumet runt varumärken och vi ser fram emot att få hjälpa just dig och ditt företag.