För investerare
Gå till MyFondia

Varumärkestips inför 2023!

Varumärkestips 2023

Nu när året börjar lida mot sitt slut vill vi skicka med några varumärkestips inför 2023. Om du svarar ja på någon av frågorna är det dags för ert företag att snart expandera er verksamhet utanför Sverige, ska ni utöka er verksamhet med nya varor eller tjänster eller ska ni bli återförsäljare för en produkt, då är denna artikel något för dig.

Är det dags för ert företag att snart expandera er verksamhet utanför Sverige? 

Om ja är det viktigt att ni, innan ni går in på den nya marknaden, agerar proaktivt och skyddar ert varumärke genom att få en varumärkesregistrering på plats. 

Om landet ni planerar att expandera till är ett EU-land rekommenderar vi att ni tittar på om det är lämpligt för ert bolag och verksamhet att ge in en EU-varumärkesansökan. En sådan analys görs bland annat genom att undersöka om det finns förväxlingsbara äldre varumärkesregistreringar i EU som skulle kunna hindra användning och registrering av ert varumärke. Genom att erhålla en EU-varumärkesregistrering för ert varumärke kan ni steg för steg expandera in i land efter land i EU utan att behöva ge in nya nationella varumärkesansökningar. Det sparar både tid och pengar och minskar risken för att någon annan aktör hinner registrera varumärket i något specifikt EU-land före er. 

Se till att vara ute i god tid. En EU-varumärkesansökan tar ofta 4-6 månader innan den har godkänts för registrering, så länge ingen invändning mot ansökan inkommer. I många länder utanför EU kan ansökningsprocessen vara väsentligt längre. 

Ska ni utöka er verksamhet med nya varor eller tjänster? 

Om ja så rekommenderar vi att ni tittar på om er nuvarande varumärkesregistrering täcker den berörda verksamheten. 

Om så inte är fallet är det dags att ge in en ny varumärkesansökan. En varumärkesregistrering avser enbart en viss verksamhet. En varumärkesregistrering kan inte kompletteras utan en ny måste ges in om registreringen inte inkluderar den utökade verksamhet som man planerar att använda varumärket för. 

Så tänk förutseende när en ansökan ges in, dvs försök få med de verksamhetsplaner som finns de närmaste åren för att undvika behovet av nyansökningar. På så vis sparar ni både tid och pengar och minskar risken att någon annan hinner registrera varumärket före er för den berörda verksamheten.

Ska ni bli återförsäljare för en produkt? 

Om ja så rekommenderar vi att ni kontrollerar att varumärket för dessa produkter är registrerat i det land där ni ska agera återförsäljare. Samt att det är registrerat för just de produkter ni ska sälja. 

Detta för att motverka tråkiga överraskningar såsom att din återförsäljarverksamhet visar sig göra intrång i någon annans varumärkesrättigheter. Se även till så att företaget du är återförsäljare för i återförsäljaravtalet tar ansvar vid eventuella varumärkesintrång så att ni slipper bära kostnader som ett eventuellt intrång kan orsaka, såsom skadestånd och processkostnader, helt själva.

Fondias varumärkestjänster 

Fondias team inom immaterialrätt har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att skapa affärer med hjälp av sina immateriella tillgångar, att bygga värde i sina bolag och att reducera immaterialrättsliga risker. Avseende varumärken hjälper vi våra kunder med ärenden såsom varumärkesansökningar, varumärkespolicys, varumärkesinvändningar, varumärkesintrång, licensavtal och återförsäljaravtal etc. 

Om ni har frågor om just era varumärken och era behov är ni varmt välkomna att höra av er. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö – Välkommen till Fondia!

Varumärke
Immaterialrätt
Varumärkesansökan
Varumärkesregistrering