AI-kodgenerator, open source och upphovsrätt – går ekvationen ihop?

I takt med att den kommersiella användningen av AI ökar växer också debatten kring etisk och rättvis AI.

I USA har en rättsprocess initierats mot Microsoft, Github och OpenAI på grund av deras AI-verktyg ”Copilot” som bland annat anses strida mot upphovsrätt och open source-licenser.

Copilot är ett programmeringsverktyg som föreslår kod till sina användare, den föreslår till och med helt färdigprogrammerade funktioner. Programvaran tränas genom maskininlärning på kod som finns på Githubs plattform, där Githubs användare lagrar sin öppna källkod.

Vad är problemet?

Jo, programvaran tränas inte för att lära sig ta hänsyn till tillämpliga licensvillkor avseende den öppna källkoden den tränar på. Det påstås till och med att viss kod som föreslås av Copilot till sina användare är identisk med den öppna källkod som den tränats på.

Även om koden inte är identisk finns det risk att Copilots föreslagna kod kan anses vara ett bearbetat verk som ursprungskodens licensvillkor fortfarande är tillämpligt på. I stämningsansökan har hittills 11 licensavtal identifierats som föremål för villkorsbrott, exempelvis GPL, MIT och Apache.

Fondia, och framförallt vårt team inom kommersiella avtal och teknik, kommer följa utvecklingen med stort intresse.

Fondias team inom kommersiella avtal och teknik hjälper gärna till om du har frågor kring detta eller ditt företags användning av AI och/eller open source. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö – Välkommen till Fondia!

AI
Artificial intelligence
Open source
Öppen källkod