Göteborg

Dataskydd

Det är viktigt för oss på Fondia att respektera din integritet och skydda dina personuppgifter. Vårt mål är att all behandling av personuppgifter ska vara transparent och vi har därför samlat all information om behandling av dina personuppgifter här.

Fondia är verksam i fyra länder. Varje lands bolag är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. Om du har frågor om hur Fondia behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad kan du skicka din fråga eller begäran till privacy(at)fondia.com.

Fondia Sweden
Kungsgatan 56 SE-11122 Stockholm Sweden
Fondia Finland
Aleksanterinkatu 11 (Entrance at Kluuvikatu 6 A) FI-00100 Helsinki Finland
Fondia Estonia
Rotermanni 14 EE-10111 Tallinn Estonia
Fondia Lithuania
Gedimino pr. 20 LT-01103 Vilnius Lithuania

 

Hur behandlar vi personuppgifter?

Nedan ger vi övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar vi på Fondia utför, utifrån vilken roll du som registrerad har.

Vi utför ingen profilering eller automatiskt beslutsfattande.

 

Till vem lämnar vi ut data? Överför vi data utanför EU/EES?

Vi lämnar inte ut data till utomstående såvida inte lagstiftningen eller myndigheterna kräver att vi gör det.

Vi använder internationella molntjänster vid behandling av personuppgifter och data kan komma att överföras utanför EU/EES i samband med dessa tjänster. Vi säkerställer att lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med GDPR används vid dataöverföringar.

Vilka rättigheter har du?

  • Rätten till tillgång

  • Rätten att kräva rättelse eller radering av felaktiga uppgifter

  • Rätten att göra invändningar och rätt till begränsning

  • Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Information om hur det går till hittar du på IMY:s (Integritetsskyddsmyndigheten) sida om att Lämna ett klagomål.

Senast uppdaterad

Fondias dataskydd är uppdaterat den 20 september 2023.