Susanne 2

Arbetsrätt

Känn dig trygg och säker i din roll som arbetsgivare med Fondias praktiska och proaktiva arbetsrättsexperter vid din sida.

Arbetsrätt

Arbetsrätt
Anställning
Avtal
Rådgivning
Uppsägning
Omplacering
Förhandling
Arbetsmiljö
Korttidsarbete

Engagemang och erfarenhet

Som arbetsgivare gäller det att alltid ligga steget före för att skapa rätt förutsättningar för att erbjuda korrekta och attraktiva arbetsförhållanden för sin anställda. Fondias arbetsrättsjurister ger råd i alla typer av frågor relaterade till arbetsrätt – från löpande frågeställningar till mer komplexa situationer i alla stadier av ett anställningsförhållande. Tillsammans med er ser vi till att minimera riskerna och proaktivt skapa förutsättningar för att ni ska bli en attraktiv arbetsgivare och att ert team kan fokusera på er verksamhet istället för att släcka bränder.

Vår erfarenhet innefattar bland annat:

  • Löpande juridisk rådgivning i arbetsrättsliga ärenden

  • Anställningsavtal och avtal för ledande befattningshavare såsom VD eller andra nyckelpersoner

  • Frågor relaterade till uppsägning och omplacering av anställda

  • Fackliga förhandlingar

  • Arbetsrättsliga frågor relaterade till fusioner, företagsförvärv och outsourcing

  • Arbetsrättsliga tvister så som fackförhandlingar, förlikningsförhandlingar eller processer i allmändomstol och skiljedomstol

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

  • Skräddarsydda utbildningar efter era behov

M&A

"Fondias jurister talar samma språk som vi, de är praktiskt inriktade och proaktiva i sitt arbete."

Våra experter

Lär känna våra jurister bättre nedan eller kontakta dem direkt. Arbetsrättsteamet leds av Erik Frid Jutblad.

Fondia förklarar

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor inom arbetsrätt. Kontakta gärna oss och våra experter om du vill veta mer.

Vad är turordningsregler?

Det är regler som främst blir aktuella vid uppsägning på grund av arbetsbrist. De innebär att anställda med kortare anställningstid som utgångspunkt ska sägas upp före anställda med längre anställningsskydd. I mindre verksamheter (< 10 anställda) finns möjligheter att undanta två arbetstagare som arbetsgivaren bedömer är av särskild betydelse för verksamheten. Det finns även möjlighet att avvika från turordningsreglerna genom lokala överenskommelser med berörda fackliga organisationer. Eventuella avtalade turordningslistor gäller istället för turordningsreglerna enligt lag.

Vilka anställningsformer finns det?

De vanligaste i svensk rätt är tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning.

Tillsvidareanställning är det som vanligtvis kallas fast anställning. En tillsvidareanställning ger arbetstagaren ett mer långtgående anställningsskydd än de mer tidsbegränsade varianterna. För att säga upp en tillsvidareanställning krävs att arbetsgivaren har så kallad saklig grund för uppsägning och det kan bero på personliga skäl eller arbetsbrist.

Tidsbegränsad anställning kan exempelvis vara en säsongsanställning, vikariat och allmänna visstidsanställningar. En tidsbegränsad anställning kan avse allt från några timmar till några månader. Viktigt att veta är att tidsbegränsade anställningar kan övergå till visstidsanställningar, s.k. inlasning.

Provanställning har fördelen att man kan lära känna/pröva den anställde innan man tar steget till tillsvidareanställning. Denna anställningsform får däremot inte sättas i system för att undgå reglerna för tillsvidareanställning.

Aktuellt