Tre vanliga missförstånd om distansarbete – och hur du undviker dem

Beskattning

Hur vet du att dina anställda inte spenderar dagarna framför Netflix? Är det ditt ansvar att se till att ekonomiansvariges second-handsoffa från -95 inte leder till ryggproblem? Och är det över huvud taget en rättighet att arbeta på distans? Distansarbete är långt mer än ett tillfälligt experiment. Här är tre vanliga missförstånd – och hur du undviker dem.

När distansarbete blir soffarbete

De flesta av oss åker (eller åkte) till jobbet varje morgon och kommer hem på eftermiddagen. Så har vi gjort i alla tider. Ett ihärdigt virus har, kanske för alltid, tvingat oss att på bara några veckor ställa om och kasta denna gyllene regel åt sidan.

Vi har upptäckt att tekniken, allt oftare, fungerar, att hämtning och lämning av barnen blivit enklare, kanske rentav att kontoret spelat ut sin roll. Men när kontoren gapar tomma på obestämd tid uppstår en rad frågor vars svar vi vanligtvis tar för givna, och alla påverkar de arbetsledning, motivation och produktivitet.

1. Ska chefen betala för bättre köksstolar?

Graden av ergonomi på ett hemmakontor är förmodligen lika varierande som längden på ett snöre. Det står dock klart att arbetsgivaren har fortsatt ansvar för arbetsmiljön även vid distansarbete. Däremot har arbetsgivaren inte skyldighet, och ofta inte möjlighet, att kontrollera distansarbetsmiljön. Gissningsvis vill inte heller många arbetstagare att chefen eller HR-avdelningen plötsligt knackar på dörren för ergonomisk inspektion.

Därmed blir företagen beroende av att medarbetarna fattar kloka beslut i sin hemarbetsmiljö och minimerar riskerna för arbetsgivaren genom att i tid rapportera och söka hjälp för arbetsrelaterade skador.

2. Arbete på distans = arbete när (och hur) man vill

Till de praktiska frågorna kommer även frågan om produktivitet. Oron ökar med tiden hos medarbetarna. Presterar jag tillräckligt, är jag tillräckligt vass och fokuserad bland ungar och disk? För många arbetsgivare är distansarbetet dessutom rentav en ångestfråga – vad gör egentligen medarbetarna därhemma hela dagarna?

Det är bara att inse att arbetsledning på distans är något helt nytt. Det ställer högre krav på både kolleger och medarbetare att skapa samhörighet, upprätthålla professionalism, ha lite kul, dela information, sätta mål och rapportera prestation.

3. Även ”vänliga Vera” och ”analytiska Arne” ska bli sedda...

Det är viktigt att inte bara ”uttrycksfulla Uffe” och ”påstridiga Pia” ska må bra. Det måste finnas en fungerande struktur för att kommunicera med hela teamet. Även ”vänliga Vera” och ”analytiska Arne” ska bli sedda av sina chefer och kollegor även på distans.

Är allt detta enbart arbetsgivarens ansvar? Nej, med arbetsgivarens förtroende kommer även ansvar för medarbetaren att utföra distansarbetet lojalt, noggrant och i enlighet med arbetsgivarens instruktioner. Det är ingen rättighet att arbeta på distans, inte ens under en pandemi.

Arbetsdomstolen har i ett par fall konstaterat att självständigt arbete innebär att arbetstagaren fått ett särskilt förtroende, med vilket också följer ett särskilt ansvar avseende kommunikationen med arbetsgivaren.

Detta särskilda förtroende innebär ett särskilt ansvar för att bland annat, enligt bolagets instruktioner, inställa sig på kontoret, kommunicera med sin närmaste chef och i rätt tid lämna in rapporter. Avsteg från detta faller under termen arbetsvägran och vid upprepade fall, och dålig framtidsprognos för ett förbättrat beteende, utgör det till och med saklig grund för uppsägning.

Det finns sätt att undvika missförstånden

Med detta sagt ska man minnas att gnissel under distansarbete oftast beror på att villkoren för hemarbetet är oklara. Att tidigt, innan hemarbetet har kört i diket, skapa struktur kring hur det här nya arbetsklimatet ska fungera på just er arbetsplats är en nyckelfråga för att minimera risker och missförstånd.

Som tur är finns det sätt att skippa missförstånden – inget är så tydligt som det som kommer upp på bordet och på pränt. Därför har Fondias arbetsrättgrupp nu tagit fram en lättanvänd mall för distansarbetsavtal som reder ut missförstånden i frågor om arbetsmiljö, tillgänglighet och rapportering, allt för en högproduktiv personalstyrka.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur detta kan hjälpa er att få en produktiv och positiv arbetsvardag för både arbetsgivare och anställda.

Läs mer från denna skribent