Brexit: britter anställda i Sverige under 2021

Fondia
Nyheter 17 december 2020

EU law

Som bekant lämnade Storbritannien EU under början av året men enligt utträdesavtalet är Storbritannien i praktisk mening på många sätt kvar i EU-samarbetet under övergångsperioden fram till och med den 31 december 2020. När perioden nu går mot sitt slut har frågor kring brittiska anställda i Sverige aktualiserats.

Övergångsperioden har inneburit att brittiska medborgare haft i stort sett samma rättigheter som tidigare och de har därmed kunnat bo, arbeta och studera i Sverige utan krav på uppehålls- och arbetstillstånd. Övergångsperioden går mot sitt slut men även efteråt ska brittiska medborgare, och deras familjemedlemmar, kunna behålla sin rätt att bo, arbeta och studera i Sverige. Följande aspekter är bra för er som arbetsgivare att känna till.

Vad händer med de befintligt anställda britterna i Sverige?

Efter årsskiftet träder särskilda bestämmelser in för de britter som bor i Sverige med stöd av reglerna om fri rörlighet. Bland dessa finns reglerna om ”uppehållsstatus” som i korthet innebär att britter som bor i Sverige vid årsskiftet kommer att behöva ansöka om uppehållsstatus hos Migrationsverket för att ha fortsatt rätt att bo och arbeta här. Ansökningsperioden för att ansöka om uppehållsstatus börjar den 1 december 2020 och måste göras senast den 30 september 2021. Migrationsverket tar ingen avgift för ansökningsförfarandet.

Det är enbart de britter som bor i Sverige med stöd av reglerna om fri rörlighet som behöver ansöka om den nya statusen. De britter som har uppehållstillstånd i Sverige och därmed rätt att bo här, behöver alltså inte ansöka.

Vad händer med de brittiska medborgare som arbetar i Sverige men bor i ett annat land?

Utträdesavtalet skyddar även så kallade ”gränsarbetare” under förutsättning att de var gränsarbetare vid övergångsperiodens slut. Britter som arbetar i Sverige men bor i ett annat land kommer därmed att kunna arbeta kvar i Sverige även efter den 31 december. Det krävs dock att de ansöker om ett särskilt bevis hos Migrationsverket som intygar att de är gränsarbetare.

Vad krävs när man vill anställa britter efter årsskiftet?

De britter som vill flytta till Sverige för arbete efter den 31 december i år kommer behöva ansöka om uppehållstillstånd på samma villkor som andra personer som inte är EU-medborgare. Detta under förutsättning att inget annat bestäms under kommande förhandlingar mellan EU och Storbritannien.