För investerare
Gå till MyFondia

Visselblåsning

Vi hjälper er med värdeskapande rutiner, processer och verktyg.

Visselblåsare och anonym rapportering hjälper företag att hålla sig sunda.

Efter genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv är många företag skyldiga att ordna en intern rapporteringskanal enligt visselblåsarlagen. Upprättandet av visselblåsarfunktionen och allt som hör därtill görs enkelt med hjälp av Fondias erfarna juridiska rådgivare.

Fondias visselblåsartjänst bygger på förståelse för kundens verksamhet och kunskap om efterlevnadskrav. Vi har ett pragmatiskt och affärsorienterat tillvägagångssätt, som stödjer styrelsen och ledningen för att organisera en intern rapporteringskanal inom ramen för visselblåsarlagen.

Ansvarsfullt företagande

Syftet med visselblåsning är att förbättra tillämpningen av lagar och policys genom att tillhandahålla en hög skyddsnivå för personer som rapporterar överträdelser. En visselblåsarfunktion möjliggör för personer som fått ta del av information i ett arbetsrelaterat sammanhang att anonymt rapportera olagligt eller oetiskt beteende på arbetsplatsen.

Med ett pragmatiskt och affärsfokuserat tillvägagångssätt vägleder och hjälper Fondia ert företag att:​

 • utse ansvariga personer;​

 • upprätta interna rapporteringskanaler;​

 • tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information;​

 • behandla personuppgifter på ett korrekt sätt;​

 • införa anpassade processer; och​

 • upprätta anpassad skriftlig dokumentation.​

Vår visselblåsartjänst innehåller

 • En inledande undersökning tillsammans med Fondias experter för att fastställa vilka åtgärder som krävs för att inrätta interna rapporteringskanaler.

 • Stöttning vid implementering av ett webbaserat verktyg för visselblåsning tillsammans med kunden och Fondias partner WhistleB.​

 • Förberedande åtgärder (framtagande/anpassning av dokumentation) i samband med implementeringen av visselblåsarverktyget.​

 • Administration av rapporter som en fortlöpande tjänst och en övergripande juridisk bedömning om ärendet faller inom visselblåsarlagens ramar eller inte.

Visselblåsarlagen är omfattande och ställer krav på arbetsgivare inom ett flertal områden. Utöver vår rapporteringstjänst erbjuder vi även;

 • En juridisk analys av ärendet.

 • Bedömning av rapporter baserat på bolagets uppförandekod.​

 • Arbeta fram utkast till svar om uppföljningsåtgärder till visselblåsaren tillsammans med den ansvariga personen eller avdelningen som kunden har utsett internt.​

 • Löpande övervakning för att följa GDPR-krav.​

 • Utbildning i visselblåsning. ​

 • Dataskyddsfrågor relaterade till den nya visselblåsarlagen.​

 • Fackliga förhandlingar före införandet av de interna rapporteringskanalerna.​

 • Genomgång av direktiv, föreskrifter, bestämmelser m.m. från Arbetsmiljöverket.

Fondia är rätt val för er om…

1

Ni söker ledande affärsjuridisk kompetens som ger rådgivning på ett konkret och verksamhetsnära sätt. Rådgivning som är enkel att implementera i er vardag.

2

Ni vill arbeta med jurister som inte bara prioriterar juridiken, men också de mjuka värdena bakom såsom lyhördhet, glädje och engagemang.

3

Ni söker en partner som arbetar utefter att juridik inte bara kan användas som ett verktyg för att lyckas med det ni har framför er idag, men också för att nå era långsiktiga mål.

Våra experter

Fondias team finns här för er. Klicka in här nedan och lär känna våra experter.