Krav på kanal för visselblåsning även för mindre arbetsgivare

Från och med den 17 december 2023 gäller kravet på att upprätthålla en kanal för visselblåsare även privata arbetsgivare med 50 eller fler anställda.

Är ditt företag redo för visselblåsarlagen?

Visselblåsarlagen trädde i kraft redan den 17 december 2021. Men från och med den 17 december 2023 gäller kravet på att upprätthålla en kanal för visselblåsare även privata arbetsgivare med 50 eller fler anställda. Kravet har sedan tidigare gällt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda samt offentliga arbetsgivare med 50 eller fler anställda.

Syftet med visselblåsning är att förbättra tillämpningen av lagar och policyer genom att tillhandahålla en hög skyddsnivå för personer som rapporterar överträdelser. Skyddet innebär bland annat ett förbud mot att hindra eller försöka hindra rapportering. Enligt visselblåsarlagen ställs även krav på att visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare och att visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som är oberoende och självständiga. Visselblåsarlagens skydd omfattar både skriftlig och muntlig rapportering.

Skyddet enligt visselblåsarlagen omfattar inte endast anställda utan träffar även en vidare krets av personer så som arbetssökande, praktikanter, konsulter, ledningsgrupp och aktieägare m.fl. Skyddet omfattar även tiden innan en visselblåsare har börjat inom en verksamhet och efter att de har slutat förutsatt att de har tagit del av informationen under tiden de var verksamma. Visselblåsare omfattas av ansvarsfrihet och kan ha rätt till skadestånd vid arbetsgivarens brott mot visselblåsarskyddet.

Har ni allt på plats?

Om ni inte redan har infört en visselblåsarkanal är det hög tid att börja planera för det. Fondia kan hjälpa er att etablera och organisera en intern rapporteringskanal i enlighet med visselblåsarlagen. Tillsammans gör vi en inledande undersökning för att fastställa vilka åtgärder som krävs för att inrätta interna rapporteringskanaler. Fondia kan även hjälpa er med framtagande av dokumentation i samband med implementering av verktyg för visselblåsning samt bistå med administration av rapporter som juridisk bedömning av inkomna visselblåsarärenden. Fondia hjälper er även att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt.

Ta gärna kontakt med oss för att höra mer om vår visselblåsartjänst. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö!

Visselblåsning
Rapporteringskanal
Privat arbetsgivare
50-249 anställda