En efterlängtad checklista för HR-avdelningen!

Fondia
Insikter 24 november 2023

”Hej! Jag behöver veta vilka policyer som krävs att vi har på arbetsplatsen. Jag har googlat, men hittar ingen bra sammanställning.”

- Detta är en fråga som inte är alltför ovanlig att vi får från våra kunder. Så vi bestämde oss, vi tar fram en checklista för våra kunder och för alla andra som faktiskt vill göra rätt, men inte vet var de ska börja, säger arbetsrättsexperten Maria Sigurdardottir, som också leder arbetsrättsgruppen på Fondia Sverige.

Det finns lagkrav på arbetsgivare att ha vissa typer av policyer i skriftlig form. Policyerna som är med i Fondias checklista är sådana som alltid ska finnas på ett företag, men som också under vissa förutsättningar omfattas av lagkraven att vara skriftliga. Många gånger ställs det högre krav på arbetsgivare som har minst tio anställda. Listan innehåller, utöver policyer, även vissa åtgärder såsom att utse skyddsombud.

- Tanken med checklistan är att du som arbetsgivare enkelt ska kunna kryssa i om policyn finns på plats och sedan själv spara ned den. Om den inte finns på plats trots att krav finns ska du naturligtvis se till att den upprättas. Om du behöver hjälp kan självklart jag, tillsammans med mina kollegor i vårt arbetsrättsteam, hjälpa till med att ta fram den policy som du saknar, avslutar Maria Sigurdardottir.

Checklista för HR-avdelningen

Legal Health Check