Christian Borghesi

Senior Legal Counsel + 46 768 542 600 christian.borghesi@fondia.com Göteborg

Christian assisterar Fondias klienter i frågor relaterade till tvistelösning och bolagsrätt

På Fondia assisterar jag våra kunder framför allt vid olika typer av tvistemål, med allt från bedömning av risk vid en potentiell tvist till representation vid en huvudförhandling i domstol. Därutöver hjälper jag gärna kunder med alla typer av bolagsrättsliga frågor.

Innan jag började på Fondia arbetade jag som advokat vid en affärsjuridisk advokatbyrå. För mig står klientens behov i centrum. Med bred erfarenhet inom affärsjuridiken och nyfikenhet för kundens affärsverksamhet fokuserar jag på att se klientens särskilda och verksamhetsspecifika behov.

Ledig tid spenderar jag helst på judomattan som tävlande eller tränare för barn. Jag är även ideellt engagerad som ledamot av Svenska judoförbundets styrelse. Utöver träning i olika former uppskattar jag att gå på konsert eller andra kulturella upplevelser.

Tvistelösning
Bolagsrätt