Data ja tekoäly

Datasta on tullut yhä tärkeämpää jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Asiantuntijoidemme avulla selviydyt monimutkaisesta dataa koskevasta sääntelykehyksestä.

Datatalouteen liittyvän sääntelyn uudet haasteet ja mahdollisuudet

Lähes kaikki toimialat liittyvät datatalouteen jollakin tavalla. Yritykset hankkivat tai jakavat tietoja kumppaneiden kanssa, hyödyntävät niitä liiketoiminnassaan tai käyttävät alustapalveluja joko suoraan tai omien palvelujensa jakelukanavina. Uudet teknologiat, kuten tekoäly, johtavat myös uusiin oikeudellisiin kysymyksiin, joita nykyiset säännökset ja oikeuskäytäntö eivät kata. EU on reagoinut tähän omalla datastrategiallaan ja siihen liittyvällä lainsäädännöllä. Uusien säännösten ja nykyisen sääntelyn soveltaminen uusiin liiketoimintamalleihin ja teknologiseen kehitykseen tuo mukanaan haasteita, mutta myös mahdollisuus uusien liiketoimintahyötyjen tavoitteluun.

Fondian juristit auttavat yritystäsi selviytymään datatalouden oikeudellisista haasteista ja mahdollisuuksista.

Datatalouteen erikoistuneet juristimme seuraavat tiiviisti sääntelyn kehitystä sekä EU:ssa että kansallisella tasolla. Tunnemme asiakkaidemme liiketoiminnan ja autamme heitä löytämään ratkaisuja datan, tekoälyn ja alustapalvelujen käyttöön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Autamme lisäksi asiakkaitamme tunnistamaan uusien säädösten luomia liiketoimintamahdollisuuksia

Autamme asiakkaitamme mm. seuraavissa:

 • Strateginen valmistelu tuote- ja liiketoimintamallien suunnittelussa vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ennakkoon

 • Jatkuva tuki ja näkemys sääntelyn kehitykseen

 • Sääntelyn vaikutusten arvioinnit liittyen prosesseihin ja liiketoimintamalleihin

 • Palveluehtojen tarkistaminen ja mukauttaminen uusiin säädöksiin

 • Sopimusmallien päivittäminen vastaamaan uutta dataa koskevaa sääntelyä

 • Sisäisten politiikkojen ja periaatteiden laatiminen ja niihin liittyvät koulutukset

 • Prosessien mukauttaminen vastaamaan lisääntyneitä sääntelyvaatimuksia

 • Valvonta- ja raportointipalvelut oikeuksiesi ja etujesi suojaamiseksi

Tekoälyn nousu ruokkii tuottavuutta ja luo uusia riskejä hallittavaksi

Tekoälyteknologiasta on tulossa yhä tärkeämpää yrityksille toimialasta riippumatta. Tekoäly on jo ilmaantumassa jokaiselle työpöydälle integroitumalla suosituimpiin toimistosovelluksiin. Uusia tekoälyä käyttäviä sovelluksia ja työkaluja syntyy satoja kuukausittain. Tekoäly luo uutta potentiaalia ja lisää merkittävästi tuottavuutta, joten sen hyödyntäminen on erittäin houkuttelevaa kaikille yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa. Jotta tekoälyn ilmeisiä etuja voidaan hyödyntää täysimääräisesti kestävällä tavalla, on kuitenkin kiinnitettävä huomiota myös sen käytön oikeudelliseen puoleen.

Anna Fondian luotsata sinua matkallasi tekoälyn kanssa

Haluamme auttaa sinua noudattamaan tekoälyyn liittyviä juridisia rajoitteita ja hyödyntämään sitä fiksusti ja tehokkaasti. Siksi olemme koonneet joukon lakimiehiä, joilla on kokemusta teknologian, henkilötietojen suojan ja immateriaalioikeuksien aloilta ja jotka ovat valmiina opastamaan sinua tekoälyyn liittyvien ongelmien karikossa, jotta voit hallita tekoälyyn liittyviä juridisia riskejä tarkoituksenmukaisella tavalla. Juristimme auttavat sinua mielellään arvioimaan tekoälyn käytön oikeudellisia seurauksia yrityksessäsi ja löytämään ne toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä tekoälyteknologian hyödyntämiseksi kestävällä tavalla.

Autamme asiakkaitamme esimerkiksi näin:

 • Laadimme käytännönläheiset, yrityksen sisäiset ohjeet työntekijöille generatiivisen tekoälyn työkalujen käytöstä​

 • Järjestämme ”Johtoryhmäsparrauksia” tekoälyteknologian mahdollisuuksista ja huomioon otettavista riskeistä

 • Autamme tekoälyteknologiahankintojen joka vaiheessa vaihtoehtojen vertailusta hankintaan ja käyttöönottoon

 • Teemme sopimustarkasteluja ja laadimme käyttöehtoja AI avusteisiin tuotteisiin ja palveluihin

 • Teemme tekoälyä koskevat tietosuojan vaikutustenarviointimenettelyt (DPIA) GDPR:n vaatimusten mukaisesti

 • Tuemme työlainsäädännön edellyttämissä HR-menettelyissä AI-teknologiaan liittyvissä muutostilanteissa

 • Koulutamme työntekijöitä tekoälyn juridiikasta ja käytännöstä

 • Selvennämme tekoälyyn liittyviä immateriaalioikeuskysymyksiä

EU:n datastrategia - Big 5 -asetukset:

Datatalouden asiantuntijamme

Asiantuntijamme auttavat sinua selviytymään dataa koskevasta monimutkaisesta sääntelykehyksestä. Lue lisää datan ja tekoälyn asiantuntijoistamme tai ota heihin suoraan yhteyttä!

Tekoälyasiantuntijamme

Ajankohtaisia blogeja