Tekoälysäädökseen tehtävät tekijänoikeusmuutokset

Fondia
Blogit 7. kesäkuuta, 2023

Kirjoittaja: Louise Malmberg

Marraskuussa 2022 ChatGPT tuli ja valloitti digitaalisen tilamme (ja illalliskeskustelut!). Sen taustalla on niin sanottu generatiivinen perusmalli (englanniksi foundation model), joka on yksi nopeasti kehittyvistä tekoälyn muodoista. Generatiiviset tekoälymallit oppivat koulutusdatan perusteella tunnistamaan kuvioita ja rakenteita, kyeten tuottamaan uutta, samankaltaista dataa kuten kuvia, tekstejä ja lauluja.

Generatiiviset tekoälymallit ovat nopeasti johtaneet kysymyksiin mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista koskien sekä syötteenä käytettyä koulutusdataa että generoituja tulosteita. Esimerkiksi Stability AI:tä ja tekoälyyn perustuvaa koodigeneraattori Copilotia vastaan on Yhdysvalloissa nostettu tekijänoikeuskysymyksiin liittyvät kanteet, joista voit lukea lisää täältä (ruotsiksi).

Samaan aikaan kun generatiivisen tekoälyn kehitys on täydessä vauhdissa, EU:n tekoälysäädös on yhä neuvottelupöydällä; lopullisen säädöksen odotetaan valmistuvan tämän vuoden lopulla. Edellä mainittuihin tekijänoikeuskysymyksiin on toivottu säädöksessä selkeämpää oikeudellista kantaa, jotta immateriaalioikeudet säilyisivät suojattuina myös uusien innovaatioiden ristiaallokossa.

11. toukokuuta antamissaan lausunnoissa kaksi EU-parlamentin valiokuntaa ehdottikin tekoälysäädösluonnokseen useita muutoksia, joista yksi liittyy nimenomaan tekijänoikeuskysymykseen. Muutosehdotuksen keskeisimmät elementit ovat

(i) avoimuusvaatimus, joka velvoittaisi generatiivisten tekoälymallien tarjoajan ilmoittamaan, että sisältö on tekoälyn tuottamaa,

ii) vaatimus suunnitella tekoälymallit niin, ettei niillä voi tuottaa lainvastaista sisältöä, ja

(iii) vaatimus julkaista yhteenveto tekijänoikeudella suojatusta aineistosta, jota on käytetty mallin kouluttamiseen.

Keskustelut tekoälysäädöksen lopullisesta sisällöstä jatkuvat, ja Fondia seuraa prosessia tiiviisti. Jos sinulla on kysymyksiä tai ajatuksia aiheeseen liittyen, ole rohkeasti yhteydessä!

Voit myös lukea lisää tekoälystä testiympäristössä, generatiivisesta tekijänoikeudesta ja Fondian rajat ylittävästä data- ja tekoälyosaamisesta alta.

Muita ajankohtaisia blogeja