Digipalvelusäädös tulee voimaan suurimpien alustojen ja hakukoneiden osalta

Fondia
Blogit 25. elokuuta, 2023

Kirjoittaja: Mathilde Lecomte

Digipalvelusäädökseen (DSA) sisältyviä velvoitteita sovelletaan tästä päivästä, 25. elokuuta 2023, alkaen EU:n suurimpiin yrityksiin, jotka tarjoavat DSA:n soveltamisalaan kuuluvia palveluja. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa Meta, Google, Microsoft, TikTok ja YouTube. Alustojen ja hakukoneiden, joilla on yli 45 miljoonaa kuukausittain aktiivista käyttäjää, on todettu muodostavan järjestelmällisen uhan digitaalisten sisämarkkinoiden turvallisuudelle. Euroopan komissio onkin nimennyt 17 alustaa ja kaksi hakukonetta, joiden on tästä päivästä lähtien noudatettava DSA:n velvoitteita.

DSA sisältää huolellisuus- ja avoimuusvelvoitteita, joita sovelletaan useimpiin verkossa välityspalveluja tarjoaviin toimijoihin, kuten Internet-palveluntarjoajiin, sosiaalisen median palveluntarjoajiin, sisällönjakoalustoihin tai pilvipalvelujen tarjoajiin. Osa näistä välityspalveluiden tarjoajista on kuitenkin saanut erityisen aseman vaikutusvaltansa ja markkinavaikutuksensa vuoksi. Viime vuosina suuriin verkkoalustoihin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Esimerkiksi yksityisyyden suojan loukkaustapaukset ja laittoman sisällön, kuten disinformaation ja vihapuheen, leviäminen sosiaalisissa verkostoissa sekä yleinen kasvava huoli hyvin suurten, erityisesti amerikkalaisten toimijoiden monopoliasemasta. Esimerkiksi Facebookiin ja Twitteriin liittyvät toistuvat skandaalit ovat hyvä esimerkki siitä, millainen vaikutus näillä valtavilla alustoilla on yhteiskuntaan. Nämä toistuvat skandaalit ovat johtaneet siihen, että Euroopan komissio on päättänyt tehokkuuteen liittyvistä syistä ottaa suuret välityspalveluiden tarjoajat mukaan laittoman verkkosisällön torjuntaan käyttäjien perusoikeuksien ja -vapauksien säilyttämiseksi kaikkialla Euroopan unionissa. Vaikka itse laitonta sisältöä koskevat vastuuvapausperiaatteet säilyvät ennallaan, välityspalveluiden tarjoajat voidaan jatkossa saattaa vastuuseen, mikäli ne eivät ole toteuttaneet pakollisia riskinhallintatoimenpiteitään ennakolta. 

25.8.2023 lähtien Amazonin, Pinterestin, Snapchatin ja muiden yritysten on näin ollen noudatettava useita DSA:ssa lueteltuja velvoitteita: Esimerkiksi verkkoalustoja kielletään esittämästä profilointiin perustuvaa mainontaa alaikäisille, jos ne ovat kohtuullisen varmoja siitä, että käyttäjä on alaikäinen; niillä on oltava käytössä mekanismi, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja riitauttaa päätökset, jotka on tehty tällaisten ilmoitusten perusteella; niiden on myös liitettävä sisällön moderointiin liittyviin päätöksiin selkeä ja täsmällinen perustelu. Niiden on myös säännöllisesti analysoitava toimintansa vaikutuksia Internetin turvallisuuteen ja palvelujensa käyttäjien perusoikeuksiin.

Muiden DSA:n soveltamisalaan kuuluvia palveluja tarjoavien yritysten on täytettävä asetuksen velvoitteet 17. helmikuuta 2024 mennessä.

Fondialla on useita datatalouteen liittyvän juridiikan asiantuntijoita, jotka voivat auttaa sinua selvittämään miten DSA koskettaa yrityksesi toimintaa. Ole rohkeasti yhteydessä!