Digimarkkinasäädös tulee käytäntöön

Fondia
Blogit 2. toukokuuta, 2023

privacy

Tämän artikkelin on kirjoittanut Louise Malmberg, Jarmo Riikonen ja Katerina Jarmolovičienė.

Euroopan Unionin digimarkkinasäädös (Digital Markets Act, DMA) on tullut voimaan ja sen tavoitteena on vapauttaa verkkoalustojen markkinoita ja tasoittaa kilpailua ottamalla käyttöön velvoitteita suurille teknologiayrityksille ("portinvartijoille"). Toukokuun 2. päivästä alkaen asetus tulee sovellettavaksi. Yritysten, jotka täyttävät portinvartijan kriteerit, on ilmoitettava komissiolle DMA:n piiriin kuuluvista palveluistaan ja portinvartijaksi nimeämisen kriteereistään. Komission nimettyä portinvartijat niitä koskevia velvoitteita aletaan soveltaa puolen vuoden siirtymäajan jälkeen. 

Euroopassa on yli 10 000 aktiivista verkkoalustaa. Kuitenkin esimerkiksi Googlen maailmanlaajuinen markkinaosuus on 90 prosenttia, ja 28,5 prosenttia sen käyttäjistä ei koskaan poistu hakutulosten ensimmäiseltä sivulta. Tämä kuvastaa suurten teknologiayritysten markkinavoimaa. Vaikka johtavia alustayrityksiä on vain kourallinen, ne yhdessä hallitsevat ja muodostavat internet-palveluiden selkärangan. 

Mille yrityksille asetetaan velvoitteita DMA:ssa?

DMA:n sääntelemiä yrityksiä kutsutaan portinvartijoiksi ja näiden yritysten tarjoamia asetuksen piiriin kuuluvia palveluita kutsutaan ydinalustapalveluiksi (hakukoneita, sosiaalisen median palveluita, markkinapaikkoja, käyttöjärjestelmiä, videonjakoalustoja jne.). EU:n tuomioistuimet ovat aikaisemmin todenneet näillä kyseisillä markkinoilla toimivien suurien alustayrityksien toimineen kilpailua rajoittavasti. Tämän johdosta DMA:lla tavoitellaan suurien alustayritysten toiminnan sääntelyä siten, että kuluttajien valinnan mahdollisuudet ja palveluiden reiluus kohenisi kilpailun myötä.

Jotta palveluntarjoaja voitaisiin katsoa portinvartijaksi, sen on täytettävä asetuksen kriteerit. Käytännössä kriteerit ovat määritetty siten, että vain suurimmat teknologiayritykset, jotka tarjoavat edellä mainittuja ydinalustapalveluja, nimetään portinvartijoiksi. Arvioiden mukaan Euroopassa toimii vain noin 10-20 portinvartijaa. Googlen, Facebookin ja Applen kaltaiset yritykset ovat todennäköisesti nimettyjen yritysten joukossa.

Miten yrityksesi voi hyötyä portinvartijoiden velvollisuuksista?

Hyötyykö yrityksesi reaaliaikaisesta ja jatkuvasta pääsystä portinvartijan alustojen tarkkoihin tietoihin myynnistäsi, asiakkaistasi ja muusta kaupallisesta toiminnastasi? Portinvartijan velvollisuus on toimittaa nämä tiedot. 

Haluatko saada kaikki portinvartijalla olevat tietosi ja hyödyntää niitä tarjoamalla palveluitasi portinvartijan kilpailijan kautta tai hyödyntää niitä suoraan omassa alustassasi? Portinvartijan on mahdollistettava tämä tekemällä tiedot siirrettäviksi ja reaaliaikaisesti kilpailijoiden saataville.

Oletko sovelluskaupan kehittäjä? Portinvartijoiden on sallittava asiakkaiden pääsy kilpaileviin sovelluskauppoihin puhelimissa. 

Oletko jonkin portinvartijan alustan kilpailija? Portinvartijoiden on annettava loppukäyttäjille mahdollisuus helposti irtisanoutua heidän palvelustaan tai poistaa heidän esiasennetut sovelluksensa. 

Oletko ohjelmistosovellusten kehittäjä? Portinvartijat eivät voi estää loppukäyttäjiä valitsemasta sinun sovellustasi oletussovellukseksi. 

Oletko maksupalvelujen tarjoaja, digitaalisen identiteetin tarjoaja tai mainosteknologian myyjä? Portinvartijoiden on sallittava palvelujesi yhteensopivuus ja toiminta samalla tavalla ja samoin ehdoin kuin niiden omien palveluiden keskinäinen yhteensopivuus.

Tarjoatko numerosta riippumatonta viestintäpalvelua? Portinvartijoiden on mahdollistettava oman palvelunsa ja sinun palvelusi välinen yhteentoimivuus. 

Oletko julkaisija tai mainostaja? Portinvartijoiden on ilmoitettava sinulle mainostuspalveluiden hintojen laskentamenetelmistä ja kustantajien korvauksista. Portinvartijoiden on myös annettava sinulle maksuton pääsy portinvartijoiden mainosten suorituskyvyn mittausvälineisiin ja tietoihin. 

Tavoitteena alustojen asiakkaiden paremmat liiketoimintaedellytykset

DMA:n tavoitteena on parantaa niiden yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, jotka tarjoavat palveluitaan portinvartijoiden kautta. Näillä yrityksillä pitäisi jatkossa olla enemmän mahdollisuuksia ja vapautta harjoittaa liiketoimintaa portinvartijoiden kautta tai niiden alustojen ulkopuolella. Niiden pitäisi myös saada tarkempaa tietoa omista asiakkaistaan lisääntyvän avoimuuden johdosta.

Fondia seuraa sääntelyn kehittymistä ja jos sinulla on kysyttävää DMA:sta ja siitä, miten sillä voi olla vaikutusta yrityksesi toimintaan, ota rohkeasti yhteyttä. Lue lisää datatalouden asiantuntijaryhmästämme.

Fondia julkaisee pian uuden artikkelin DMA:n sisarasetuksesta eli digitaalisia palveluja koskevasta asetuksesta (DSA). Pysy kuulolla.