Tekoäly arkkitehtisuunnittelualalla – entä tekijänoikeudet?

Fondia
Blogit 19. syyskuuta, 2023

Kirjoittajat: Satu Pohja, Pessi Honkasalo

”Tekoäly, suunnittele julkinen vessa Alvar Aallon tyyliin” otsikoi Helsingin sanomat artikkelinsa 14.8.2023.

Tekoälyn mahdollisuudet eri toimialoilla ovat moninaiset, ja tämä näkyy voimakkaasti myös arkkitehtuurissa. Uusia innovaatioita ja työkaluja syntyy jatkuvasti, mutta samalla herää kysymyksiä niiden oikeudellisesta asemasta.

Tekijänoikeuksien suojaaminen on keskeistä arkkitehtitoimistoille, sillä se vahvistaa kilpailukykyä ja lisää liiketoiminnan arvoa. Jos ja kun tekoälyteknologiaa otetaan laajemmin käyttöön suunnittelussa, tekijänoikeuksien turvaaminen muodostuu entistä tärkeämmäksi. Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisukäytännössään suhtautunut myönteisesti eri teoslajien tekijänoikeussuojaan, mutta samalla välillisesti korostanut, että pelkästään tekoälyn avulla luotu työ ei täytä suojan edellytyksiä.

Tämä johtuu siitä, että tekijä on ilmaistava luovuuttaan omaperäisellä tavalla päätyen lopputulokseen, joka muodostaa henkisen luomuksen (C-5/08, Infopaq International). Kyse on tekijän luovan henkisen työn tuloksesta silloin, kun se kuvastaa tekijänsä yksilöllisyyttä (C-145/10, Painer). Ei siis riitä, että tekoälyohjelmistoa pyydetään luomaan 1990-luvun tyylinen syntetisaattorikappale ja siihen englanninkielinen sanoitus – luonnolliseen tekijyyteen palaava kriteeristö ei silloin täyty. Vastaavasti Yhdysvalloissa liittovaltion tuomioistuin vahvisti tuoreessa tapauksessa Thaler v Perlmutter sikäläisen tekijänoikeusviraston (USCO) tulkinnan siitä, että vain ihmisen luomat teokset voivat saada tekijänoikeussuojaa.

Oikeudellinen kysymys siitä, voidaanko tekoälyteknologian avulla luoduille teoksille millään edellytyksillä myöntää tekijänoikeussuojaa, on merkityksellinen tilanteissa, joissa osapuoli väittää toisen osapuolen käyttäneen hänen teostaan ilman lupaa. Jos tekijänoikeussuojaa ei ole, ei voida puhua myöskään tekijänoikeuden loukkaamisesta.

Tekijänoikeuskysymyksistä tulee entistä monimutkaisempia, kun otetaan huomioon EU:n tekijänoikeusdirektiivin täytäntöönpanon mukanaan tuomat muutokset. Kyse on osin rajoituksista mutta myös uusista avauksista, kuten teosten käyttö tekstin- ja tiedonlouhintaa varten sekä tekijöiden neuvotteluvoiman vahvistaminen. Niin arkkitehtuurin kuin muillakin aloilla keskeinen kysymys on, kuinka oikeudelliset haasteet muutetaan mahdollisuuksiksi.

Fondian tiimillä on syvällistä osaamista immateriaalioikeuksista ja tekoälystä rakennus- ja suunnittelualalla. Olemme mielellämme avuksi, jos tarvitset apua kysymyksiisi.