Tekoäly testiympäristössä

Fondia
Blogit 23. toukokuuta, 2023


Kirjoittaja: Nathalie Grogan

Kukaan ei todennäköisesti ole voinut välttyä viimeaikaisilta uutisilta ja kirjoituksilta alati kehittyvästä tekoälystä. Eurooppa viitoittaa tietä tekoälyn saralla sen sääntelyä koskevan työnsä kautta. Toistaiseksi tekoälyn käyttöön liittyvät pelisäännöt ovat epäselviä: mitä saa ja mitä ei saa tehdä? Uusi tekoälyasetus tuo mukanaan vaatimuksia, jotka jokaisen tekoälyjärjestelmän tulee täyttää.

Sääntely on tervetullutta, sillä kukaan tuskin haluaa maailmaa täynnä arvaamatonta ja epäluotettavaa tekoälyä. Vaatimukset voivat kuitenkin tehdä matkan valmiiseen tuotteeseen vaikeammaksi ja kalliimmaksi kuin se muuten olisi. Silloin voi olla houkuttelevaa laittaa laput silmille ja yrittää juosta maaliin vähintään yhtä nopeasti kuin kilpailijat, jotta saisi etumatkaa ja pääsisi nauttimaan voitosta innovaatiokisassa. Joillakin voi käydä tuuri ja kaikki menee hyvin, mutta onnella ei rakenneta vakaita pilvenpiirtäjiä, joissa ihmiset haluaisivat asua. Valtaosa tuuriin luottavista kaatuu, jolloin pilvien sijaan päädytään piirtämään uusia suunnitelmia – ja mahdollisesti nimiä korvausvaatimusten alle.

Tekoälyasetuksessa asetetaan turvallisuutta, avoimuutta, tietojen laatua ja riskinhallintaa koskevia vaatimuksia. Niille tekoälyjärjestelmille, joiden käytön on todettu aiheuttavan suuren riskin, vaatimukset ovat tiukimmat. Tällaisia voivat olla esimerkiksi koulutuksen, lainvalvonnan, oikeuslaitoksen tai kriittisen infrastruktuurin aloilla käytettävät järjestelmät. Suosittelemme tutustumaan ehdotettuun tekoälyasetukseen nyt, jotta saa käsityksen siitä mitä on odotettavissa. Vaikka kyseessä on toistaiseksi vasta ehdotus, ajan tasalla pysymisestä voi olla merkittävää hyötyä.

Kuten GDPR:n noudattamisen kohdalla, sidosryhmien tulisi ymmärtää tekoälyjärjestelmiin liittyvät ”miten”, ”mitä” ja ”miksi”. Tietämättömyys ei vapauta vastuusta. Ne toimijat, jotka ovat ottaneet GDPR:n vakavasti ja tehneet järjestelmällisesti työtä tietosuojan eteen, saavat merkittäviä hyötyjä jo vakiintuneista toimintamalleistaan. GDPR:n perusperiaatteiden ymmärtäminen on välttämätön edellytys sille, että tietosuoja-asiat saa järjestettyä kuntoon, ja sama koskee tekoälyjärjestelmiä. Kun käytössä on jo tässä vaiheessa vankat riskinhallintaprosessit, se luo pohjan tekoälyasetuksen vaatimusten täyttämiselle. Myös ne, joiden järjestelmissä olevat tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia, hyötyvät, sillä tekoälyjärjestelmän laatu on suoraan verrannollinen sen kouluttamisessa käytettyyn dataan. Täsmälliset ja tarkat tiedot tarjoavat paremmat mahdollisuudet tehdä oikeita päätöksiä ja ennusteita kuin tekoälyjärjestelmä, joka on koulutettu vanhoilla, epäolennaisilla tai virheellisillä tiedoilla. Laadukas data on arvokas voimavara nyt ja tulevaisuudessa.

Tekoälyn ja innovaatioiden maailmaan uppoutuminen saattaa tuntua pelottavalta, kun on paljon sääntöjä rajaamassa sitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Tekoälyasetuksessa kuitenkin myös edistetään innovointia, sillä ehdotukseen sisältyy säännöksiä niin sanotuista sääntelyn testiympäristöistä. Niiden tarkoituksena on saattaa innovoijat ja viranomaiset yhteen valvotussa ympäristössä yhteistyön edistämiseksi ja tulevan asetuksen noudattamisen helpottamiseksi. Sääntelyn testiympäristöt mahdollistavat henkilötietojen lisäkäsittelyn tiettyjen tekoälyjärjestelmien kehittämistä varten yleisen edun nimissä, jolloin testiympäristöön pääsyyn oikeutetuille avautuu tilaisuus saada erittäin arvokkaita tietoja omien tekoälyjärjestelmiensä kehittämiseen.

Tekoälyn kehittäjät, jakelijat ja käyttäjät: Älkää jääkö odottamaan tekoälyasetuksen voimaantuloa! Älkää toistako samaa virhettä kuin GDPR:n kohdalla, jolloin moni aloitti vaatimustenmukaisuustyönsä liian myöhään. Ne, jotka aloittavat ajoissa, voivat kehittää ja hyödyntää uraauurtavia tekoälyjärjestelmiä. Hankkikaa siis tarvittavat toimintaedellytykset jo nyt, omaksukaa GDPR:ää vastaava lähestymistapa ja aloittakaa riskien arviointi heti. Tarvittavat työkalut ovat jo saatavilla. Paras tekoälyjärjestelmä voittakoon!

Meillä Fondialla on laaja tiimi, jolla on huippuasiantuntemusta tekoälyn saralla. Älä siis epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos tarvitset tukea tekoälyjärjestelmiesi tai niihin liittyvien sääntelyvaatimusten kanssa. Lisätietoja tekoälypalveluistamme löydät täältä.

Muita ajankohtaisia blogeja