Digipalveluasetus (DSA) koskee yhä useampia yrityksiä 17.2.2024 alkaen

Fondia
Blogit 14. helmikuuta, 2024

Kirjoittaja: Mathilde Lecomte

Lauantaista 17. helmikuuta 2024 alkaen kaikkien Digipalveluasetuksen (”DSA”) soveltamisalaan kuuluvia palveluja tarjoavien yritysten on noudatettava asetuksen sisältämiä ja niitä koskevia velvoitteita. DSA:n sisältämiä velvoitteita ei enää sovelleta ainoastaan Euroopan komission nimeämiin 17 EU:n suurimpaan digitaaliseen alustaan ja hakukoneeseen.

DSA sisältää lukuisia huolellisuus- ja avoimuusvelvoitteita, joita sovelletaan useimpiin toimijoihin, jotka tarjoavat välityspalveluja verkossa, kuten Internet-palveluntarjoajiin, sosiaalisen median alustoihin, sisällönjakoalustoihin, markkinapaikkoihin, pilvipalvelujen tarjoajiin ja muihin. Esimerkiksi verkkoalustoja kielletään lauantaista alkaen esittämästä profilointiin perustuvaa mainontaa alaikäisille, jos ne ovat kohtuullisen varmoja siitä, että käyttäjä on alaikäinen. Niillä on myös oltava käytössä mekanismi, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja riitauttaa tällaisten ilmoitusten vastaanottamisen jälkeen tehdyt moderointipäätökset. Lisäksi kaikkiin moderointipäätöksiin on liitettävä selkeä ja täsmällinen perustelu. Verkkoalustojen on myös säännöllisesti analysoitava toimintansa vaikutuksia Internetin turvallisuuteen ja palvelujensa käyttäjien perusoikeuksiin.

Tällaiset velvoitteet riippuvat tarjottujen palvelujen koosta ja luonteesta. Vaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa sakkoihin ja seuraamuksiin täytäntöönpanoviranomaisten taholta. Selvitä jo tänään, kuuluuko yrityksesi DSA:n soveltamisalaan täyttämällä alla oleva kyselylomake. Fondialla on useita asiantuntijoita sopimus- ja teknologia-alan toiminnastamme, jotka voivat auttaa sinua selvittämään, mitkä velvoitteet koskevat yritystäsi, ja auttamaan sinua uuden asetuksen täysimääräisessä noudattamisessa. Palveluihimme kuuluu esimerkiksi sisäisten ja ulkoisten asiakirjojen ja rutiinien auditointi ja puuteanalyysi sekä vaatimustenmukaisten asiakirjojen ja prosessien tuottaminen.