Hållbarhet

Yritysvastuu

Inklusiivisemman, vihreämmän ja vauraamman maailman puolesta.

Kestävyys kaikessa mitä teemme

Kestävä kehitys ja toisista huolehtiminen ovat Fondian kulttuurin ytimessä. Haluamme ottaa myös suuremman vastuun ihmisistä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Osana Fondian yhteiskuntavastuuta toteutamme erilaisia yhteistyöprojekteja sekä tarjoamme ilmaista oikeusapua pro bono -kumppaneillemme.

Virtual Lawyer

Juristimme ovat luoneet verkkoon lakitietokannan, joka on kaikkien käytettävissä. Virtuaalilakimiehen perusversio on maksuton, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus hyödyntää kokoamaamme lakitietokantaa.

Taiteiden edistäminen 

Fondia auttaa nuoria taiteilijoita onnistumaan. Helsingin toimistomme tarjoaa seinätilaa Kuvataideakatemian vaihtuville opiskelijanäyttelyille, ja kiinnostuneille taiteen ostajille annetaan taiteilijoiden yhteystiedot. Kuvataidegalleria tuo iloa sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Olet tervetullut vierailemaan vaihtuvassa taidenäyttelyssä Helsingin päätoimistollamme!

Ympäristö

Fondia kantaa vastuuta myös ympäristöstä. Tunnustuksena onnistuneista vastuullisuusteoista Helsingin toimistomme vastaanotti WWF:n Green Office -sertifikaatin alkuvuodesta 2021. Helsingin toimistomme sijaitsee myös LEED-sertifioidussa rakennuksessa, jotta minimoimme energiankulutustamme. Olemme ylpeitä jo saavutetusta ympäristöystävällisyydestämme, ja suosimme kaikessa toiminnassamme vähäistä paperinkäyttöä, kierrätystä, jätteiden lajittelua, julkista liikennettä sekä lähi- ja luomuruokaa. Monet meistä soveltavat näitä periaatteita myös kotona. Sen lisäksi, että toimimme itse ympäristöystävällisesti, edellytämme ympäristöystävällisyyttä myös liikekumppaneidemme tuotteilta ja palveluilta. Lakitoimistojen suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat tyypillisesti paperin ja sähkön kulutuksesta sekä matkustamisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Olemme sitoutuneet vähentämään näitä vaikutuksia merkittävästi seuraavien kolmen vuoden aikana. Lisäksi kaikki Helsingin toimistomme työntekijät lajittelevat päivittäin syntyvät toimistojätteensä ja melkein kaikki tuottamamme toimistojätteet voidaan kierrättää tai käyttää energian tuottamiseen.

Nenäpäivä 2022

Olemme mukana tukemassa maailman lapsia ja heidän tulevaisuuttaan ryhtymällä Nenäpäivä 2022 yhteistyökumppaniksi. Yhteistyökumppanuus sopii saumattomasti osaksi Fondian vastuullisuustyötä, sillä pääsemme lahjoituksen lisäksi osallistumaan hyvän tekemiseen tarjoamalla liikejuridiikan syvää osaamistamme. Nenäpäivän tavoitteena on taata jokaiselle maailman lapselle mahdollisuus hyvään ja turvattuun elämään. Lahjoituksilla tuetaan maailmalla lasten koulutusta, terveyttä, turvaa ja ravinnonsaantia. Yhdeksän suomalaista järjestöä varmistaa avun viennin perille ja järjestöjen pitkäkestoisilla kehitysyhteistyöhankkeilla tuetaan maailman kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Pro bono -työ

Tarjoamme ilmaista oikeusapua henkilöstömme kiinnostuksen kohteen mukaan valituille kumppaneille, joiden kanssa teemme pitkäjänteistä yhteistyötä. Työn lähtökohtana on kumppaniyrityksen avustaminen sen strategian mukaisesti. Pro bono -yhteistyömme eri maissa liittyy ensisijaisesti syrjäytymisen ehkäisemiseen ja Fondia-maita yhdistävän Itämeren alueen luonnonsuojeluun. Suomessa pro bono -kumppaneitamme ovat Me-säätiö ja Kirkon Ulkomaanapu. Ruotsissa yhteistyökumppanimme ja tukikohteemme on Norrtulls Sportklubb. Baltiassa kollegamme pyrkivät edistämään tasokasta varhaiskasvatusta.

Me-säätiö

Me-säätiö perustettiin vuonna 2015 taistelemaan sosiaalista epätasa-arvoisuutta ja lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä vastaan. Säätiön tavoite on auttaa tarjoamaan kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään riippumatta lapsen perhetaustasta tai muista eriarvoistavista tekijöistä.

Kirkon Ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö. Kirkon Ulkomaanapu perustettiin alun perin vuonna 1947 koordinoimaan kansainvälistä apua Suomeen Yhdysvalloista ja Ruotsista toisen maailmansodan jälkeen. Suomi muuttui avun tarjoajaksi 1960-luvulla ja Kirkon Ulkomaanapu on kasvanut siitä lähtien. Heidän missionsa on "toimintaa ihmisarvon puolesta". Kuva: Kirkon ulkomaanapu