Beskattning

Skatterätt som en integrerad del av vårt affärsjuridiska erbjudande.

Beskattning

Fondias skatterättsteam bistår bolag och privatpersoner skatterådgivning inom en mängd olika områden för att möta både bolagets och ägarnas behov. Vi har en lång samlad erfarenhet som skattejurister och har djup förståelse för flera områden inom skatterätten.

Skatt
Moms
Mervärdesskatt
Internationell beskattning
Företagsbeskattning
Transaktioner

Engagemang och erfarenhet

Omstruktureringar och ägarförändringar kan resultera i skattekonsekvenser för både bolaget och dess ägare men med rätt planering är det möjligt att omstruktureringen blir skatteeffektiv. Det finns många faktorer att beakta, t.ex. om ägarna omfattas av det s.k. 3.12-regelverket, om bolaget har några tidigare skattemässiga underskott eller till vilket värde en omstrukturering kan ske. Vi kan hjälpa dig att reflektera och utreda ovanstående tillsammans med mycket annat.

Våra experter kan bland annat bistå med:

  • Omstruktureringar och ägarstruktur

  • Koncernbidrag

  • Transaktioner och generationsskiften

  • Delägarbeskattning och upprättande av deklarationer

  • Incitamentsprogram - fast pris

  • Förmånsfrågor

  • Arbetsgivarfrågor

Incitamentsprogram till fast pris

Varför ska ni ha ett incitamentsprogram och vilka är de vanligaste sådana?

Vill du veta mer om våra skattetjänster?

Vi berättar gärna mer om våra skattetjänster. Våra jurister är erfarna inom både skatterätt och bredare affärsjuridiska frågor och kan berätta om hur vi kan möta just era behov. Boka gärna ett inledande kostnadsfritt 30-minuters möte här nedan!

Våra experter

Lär känna våra jurister bättre eller kontakta dem direkt.

Fondia förklarar

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor inom skatterätt. Kontakta gärna oss och våra experter om du vill veta mer.

Aktuellt