Beskattning

Skatterätt som en integrerad del av vårt affärsjuridiska erbjudande.

Beskattning

Fondias skatterättsteam bistår bolag och privatpersoner skatterådgivning inom en mängd olika områden för att möta både bolagets och ägarnas behov. Vi har en lång samlad erfarenhet som skattejurister och har djup förståelse för flera områden inom skatterätten.

Skatt
Moms
Mervärdesskatt
Internationell beskattning
Företagsbeskattning
Transaktioner

Engagemang och erfarenhet

Omstruktureringar och ägarförändringar kan resultera i skattekonsekvenser för både bolaget och dess ägare men med rätt planering är det möjligt att omstruktureringen blir skatteeffektiv. Det finns många faktorer att beakta, t.ex. om ägarna omfattas av det s.k. 3.12-regelverket, om bolaget har några tidigare skattemässiga underskott eller till vilket värde en omstrukturering kan ske. Vi kan hjälpa dig att reflektera och utreda ovanstående tillsammans med mycket annat.

Våra experter kan bland annat bistå med:

  • Omstruktureringar och ägarstruktur

  • Koncernbidrag

  • Transaktioner och generationsskiften

  • Delägarbeskattning och upprättande av deklarationer

  • Incitamentsprogram - fast pris

  • Förmånsfrågor

  • Arbetsgivarfrågor

Vill du veta mer om våra skattetjänster?

Vi berättar gärna mer om våra skattetjänster. Våra jurister är erfarna inom både skatterätt och bredare affärsjuridiska frågor och kan berätta om hur vi kan möta just era behov. Boka gärna ett inledande kostnadsfritt 15-minuters möte med Simon Cardell här nedan!

Våra experter

Lär känna våra jurister bättre eller kontakta dem direkt.

Fondia förklarar

Här nedan finner du svar på några vanliga frågor inom skatterätt. Kontakta gärna oss och våra experter om du vill veta mer.

Vad innebär 3:12 reglerna?

Om du äger en kvalificerad andel i ett fåmansföretag omfattas du av 3:12 reglerna. Reglerna är regler kring beskattning av ägare i fåmansföretag och är en modell för hur en aktieägare som även är löntagare och anställd, kan ta ut i utdelning under den mer fördelaktiga gruppen inkomst av kapital. Denna grupp beskattas enbart till 20 % vilket är betydligt mindre än vid inkomst av tjänst. Regleringen är väldigt omdiskuterad och kritiserad. En ibland svårbedömd fråga är om en aktieägare har en kvalificerad andel eller inte och sedan gäller det att kunna ta fram det s.k. gränsbeloppet.

Vi på Fondia har kunskap och erfarenhet av hur dessa frågor ska tolkas och hanteras. Vi hjälper er gärna.

Vad ska man tänka på vid ett generationsskifte?

Vid ett ägarskifte inom familjen är det många frågor att ta hänsyn till. Finns det flera barn, är alla involverade i verksamheten eller kanske bara några i familjen? Ska den äldre generationen kliva av helt eller fortsätta arbeta eller kanske ha kvar viss del av ägandet under en period? Även mjuka värden och en rättvis fördelning blir en stor del av processen. Vid ett generationsskifte är det många skattemässiga bitar att ta hänsyn till, 2019 kom nya regler som behöver beaktas.

Vi har god kunskap inom detta område och kan hjälpa till när det är dags för ett generationsskifte.