Hitta - och behåll - den bästa kompetensen med rätt incitamentsprogram

Fondia
Insikter 6 december 2023

Ett företags palett av förmåner kan bestå av många olika saker såsom tjänstepension, fler semesterdagar än lagstadgat, friskvårdsbidrag och friskvårdstimma. Detta är för många idag hygienfaktorer, det vill säga något företagen måste ha på plats. För att kunna rekrytera och motivera nyckelpersoner att stanna kvar i ett bolag och erbjuda något ytterligare kan ett incitamentsprogram vara aktuellt.

– Vanliga frågor som vi får är ”vad innebär det egentligen, är det krångligt och vilka av alla incitamentsprogram ska vi i bolaget använda”, säger Sarah Edvardsson, jurist och expert inom skatte- och bolagsrätt och som också leder det skatterättsliga teamet i Sverige.

Ett incitamentsprogram leder ofta till delägarskap för deltagarna och innebär kort och gott att ägarna i bolaget blir fler – direkt eller på sikt. För att det ska kännas tryggt för både bolaget och deltagarna i programmet är det viktigt att ta hänsyn till flera juridiska aspekter.

- Det är här som många känner att nu börjar det bli krångligt. Men det är då vi kan komma in och göra skillnad. För oss är det viktigt att våra kunder får en lösning som de förstår. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag i alla storlekar och att skapa incitamentsprogram som passar bolagets specifika kultur och verksamhet. Vi vet vilka skatte-, bolags- och avtalsrättsliga aspekter som bör beaktas och vi kan hjälpa till att guida rätt, säger Sarah Edvardsson.

Några av de vanligaste incitamentsprogrammen är olika former av optionsprogram (se faktarutan nedan) dessa erbjuder Fondia till ett fast pris, från första mötet till implementering. Läs mer.

- Vi har bred erfarenhet både vad gäller teckningsoptioner och, kvalificerade personaloptioner och erbjuder därför ett fast pris för dessa upplägg. Kunderna kan vara trygga med att vi stöttar dem hela vägen från start till mål. Vi ser nöjda kunder som får en lyckad implementering och i slutändan mer nöjda och motiverade medarbetare, avslutar Sarah Edvardsson.

Sarah Edvardsson

Två av de vanligaste incitamentsprogrammen som leder till delägarskap

1

Teckningsoptioner

En rätt för nyckelpersoner, anställda eller investerare att i framtiden förvärva aktier i bolaget genom att betala en marknadsmässig premie för optionerna, aktierna förvärvas sedan till ett fast pris som bestäms idag genom en särskild beräkningsmetod.

2

Kvalificerade personaloptioner (KPO)

Optionerna kan ges ut gratis och ger den anställde en rätt att i framtiden teckna aktier i bolaget till ett fast pris. Bolaget och den anställde måste uppfylla flera kriterier för att reglerna ska vara tillämpliga men om kriterierna uppfylls finns det möjlighet för den anställde att förvärva aktierna till ett pris så lågt som aktiernas kvotvärde utan att det leder till förmånsbeskattning.

Legal Health Check