För investerare
Gå till MyFondia

Tips inför årets deklaration

Mars innebär inte bara att våren närmar sig utan även att årets deklaration snart dimper ner i brevlådan och det börjar bli dags för dig som privatperson att deklarera för de inkomster och utgifter som du haft under 2023. Fondias skatteteam har samlat praktisk information och viktiga datum inför inlämningen av din deklaration.

Praktisk information att hålla koll på

Blankett K10

Om du eller närstående till dig har varit aktiv i ett fåmansföretag ska du lämna en blankett K10 som en bilaga till din deklaration. Blanketten lämnar du in oavsett om du har erhållit någon utdelning eller sålt några aktier i bolaget under 2023. Blanketten hjälper dig nämligen att räkna ut ditt lågbeskattade utdelningsutrymme, det s.k. gränsbeloppet.

Gränsbeloppet är det belopp som bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med en effektiv skattesats om 20 procent. Utöver själva blanketten kan det finnas andra viktiga saker att ta hänsyn till vid inlämningen av din deklaration såsom:

  • Har du erhållit någon ränta från fåmansföretaget?

  • Har du hyrt ut någon del av din bostad till fåmansföretaget?

  • Har du haft tillgång till fåmansföretagets t.ex. fritidsbostad eller båt?

  • Har barn eller make/maka till dig (som är företagsledare) erhållit lön i bolaget?

Slopad uppskovsränta

Om du har sålt din permanentbostad med vinst och därefter köpt en ersättningsbostad kan du ansöka om uppskov med vinsten. Sedan den s.k. uppskovsräntan slopats kostar det inte längre något att skjuta upp beskattningen av bostadsvinsten. Detta gäller båda gamla och nya bostadsuppskov. Beskattning av vinsten sker först när den nuvarande bostaden säljs, det finns dock alltid en möjlighet att skatta fram hela eller delar av uppskovet (minsta belopp 20 000 kr per år) även om inte bostaden sålts. En sådan återföring görs på blankett K2.

Sålt bostad

Om du har sålt en bostad under 2023 ska du deklarera försäljningen nu under våren 2024. Tänk på att det året för kontraktsskrivning som styr när försäljningen ska deklareras. Om kontraktet skrevs under 2023 ska du alltså deklarera det i årets deklaration även om tillträdet sker först under 2024. Vid en försäljning av bostad är det viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för avdrag samt vilken blankett du ska redovisa försäljningen på. Vilken blankett du ska redovisa försäljningen på och hur redovisningen ska ske skiljer sig nämligen åt beroende på om du har sålt en bostadsrätt, en villa eller annan typ av fastighet. Det finns även olika regler för avdrag beroende på vad det är för bostad du sålt och vad det är för typ av renoveringar som du har gjort i bostaden under innehavstiden.

Om du har sålt flera bostäder under en viss tid kan du anses bedriva skattemässig handel med fastigheter eller bostadsrätter, vilket innebär att beskattning ska ske i inkomstslaget näringsverksamhet i stället för i inkomstslaget kapital. Utifrån den praxis som finns på området har bl.a. frekvensen av försäljningarna, innehavstiden samt varaktigheten och regelbundenheten haft betydelse vid bedömningen. Det är därmed viktigt att säkerställa hur den/de aktuella försäljningarna ska deklareras.

Skattereduktion för grön teknik

Sedan 2021 är det möjligt att få skattereduktion vid installation av grön teknik. Maximal skattereduktion per person och år är 50 000 kr. Skattereduktionen görs genom ett procentuellt avdrag på fakturan beräknat på kostnaden för arbete och material. Som grön teknik räknas installation av nätanslutet solcellssystem (skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material), laddningspunkt för elfordon (skattereduktion ges med 50 procent) och system för lagring av egenproducerad el (skattereduktion ges med 50 procent).

Nyheter avseende maximalt avdrag för Rot och Rut

För inkomståret 2023 uppgår det maximala avdraget för rot – och rutavdrag till totalt 75 000 kr per person och år varav rotavdraget kan uppgå till maximalt 50 000 kr. Mellan 1 juli till 31 december i år innebär en tillfällig höjning att det maximala taket för respektive avdrag uppgår till 75 000 kr per person. Det kommer därför vara möjligt att erhålla totala rot – och rutavdrag med 150 000 kr per person under 2024, under förutsättning att stora delar av avdragen avser andra halvan av året.

Inga särskilda avdrag för hemmakontor

Om du tillhör en av dem som arbetar hemifrån kan det vara bra att veta att det faktum att du ibland nyttjar ditt hem som kontor inte ger dig rätt till några särskilda avdrag för exempelvis arbetsrum, bredband, möbler eller kaffe även om du har haft sådana kostnader när du arbetar hemma.

För att få avdrag för resor till och från arbetet gäller samma regler som tidigare. Det innebär att avdrag för arbetsresor endast medges för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kr.

För att få avdrag med kostnader för resor med bil krävs att avståndet är minst fem kilometer och att man gör en regelmässig tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med resor med allmänna transportmedel. En nyhet för inkomstår 2023 är att avdraget för arbetsresor med egen bil höjts från 18,50 kr/mil till 25 kr/mil.

Räntehöjning på skattekontot

Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan på skattekontot från 3,75 procent till 5 procent. Om du har betalat för lite skatt under 2023 och därför får kvarskatt behöver du betala ränta på kvarskatten. Om du vill undvika kostnadsränta på kvarskatten kan du göra en fyllnadsinbetalning. Datumet för när du behöver göra fyllnadsinbetalningen beror på hur stort beloppet är.

Viktiga datum att hålla koll på

När skickas deklarationen ut?

  • 4–8 mars skickas deklarationen ut till dig som är ansluten till digital brevlåda.

  • 15 mars-15 april skickas deklarationen ut till dig med post om du inte är ansluten till digital brevlåda. Du kan däremot få tillgång till din deklaration tidigare om du har e-legitimation och loggar in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

När ska deklarationen lämnas in?

  • 19 mars öppnar möjligheten att deklarera.

  • 3 april är sista dagen att godkänna din deklaration digitalt, utan ändringar eller tillägg, för att få skatteåterbäringen i april.

  • 2 maj är sista dagen att deklarera.

Vi på Fondia kan hjälpa dig att upprätta din deklaration eller bolla eventuella frågor kring din deklaration. Tveka inte på att höra av dig till någon i vårt skatteteam med dina frågor.