Nya regler vid gränsöverskridande distansarbete

Den 1 juli undertecknade Sverige ett nytt internationellt ramavtal, en överenskommelse som gäller socialförsäkring vid distansarbete över landsgränserna.

EU:s medlemsstater samt Storbritannien, Schweiz, Norge, Lichtenstein och Island har erbjudits möjlighet att tillträda avtalet. Avtalet syftar till att underlätta situationer där arbetstagaren har en arbetsgivare i ett annat land än där arbetstagaren själv är bosatt i genom att arbetstagaren har möjlighet att omfattas av socialförsäkringsreglerna i arbetsgivarens land även om arbetstagaren utför stor del av sitt arbete från hemmet.

Enligt reglerna om social trygghet inom EU omfattas en arbetstagare av socialförsäkringsreglerna i bosättningslandet om arbetstagaren arbetar minst 25 procent av sin arbetstid i sitt bosättningsland. Om mindre än 25 procent av arbetet utförs i bosättningslandet omfattas arbetstagaren istället av lagstiftningen i det land där arbetsgivaren är etablerad. Den nya överenskommelsen innebär att under vissa förutsättningar kan undantag göras från 25 procentsgränsen, och i stället kan en arbetstagare som arbetar mindre än 50 procent på distans i sitt bosättningsland omfattas av socialförsäkringsreglerna i det land där arbetsgivaren har sitt säte. För att överenskommelsen ska vara tillämplig krävs det att både landet där arbetstagaren bor och landet där arbetsgivaren har sitt säte har undertecknat avtalet. Det är endast arbete som lämpar sig för distansarbete som omfattas av överenskommelsen, d.v.s arbetsuppgifterna ska vara platsoberoende och dessutom kunna utföras i arbetsgivarens it-miljö.

De nya reglerna kan tillämpas efter överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och för att avgöra vilket lands socialförsäkringsregler arbetstagaren ska omfattas av ska ett ska ett A1-intyg skickas in till Försäkringskassan.

Har du som arbetsgivare funderingar kring vad den nya överenskommelsen kan få för effekter för ert företag och dina arbetstagare? Välkommen att höra av dig till Fondia, vi har experter i Stockholm, Malmö och Göteborg inom både arbetsrätt och skatterätt som kan guida er rätt.

Distansarbete
Skatt