Digitala plattformars rapporteringsplikt

Fondia Digitalization

Den 1 januari i år infördes nya regler som innebär att digitala plattformar måste lämna kontrolluppgifter till Skatteverket avseende säljare och deras ersättningar. Syftet är att säkerställa att säljarna deklarerar sina inkomster korrekt.

De som omfattas av de nya reglerna är digitala plattformar som gör det möjligt för säljare att hyra ut fast egendom, sälja varor, hyra ut transportmedel och tillhandahålla personliga tjänster i form av tids- eller uppgiftsbaserat arbete. Det ska alltså röra sig om minst tre parter, där den digitala plattformen för samman säljare och köpare. Det krävs även att den digitala plattformen har kännedom om ersättningens storlek, vilket innebär att plattformar där en säljare lägger upp annonser men där övriga del av transaktionen sker direkt mellan säljare och köpare inte omfattas.

De digitala plattformar som omfattas av de nya reglerna måste skaffa sig kännedom om bland annat kundens skatterättsliga hemvist, namn och person- eller organisationsnummer, adress, uppgifter om registreringar i andra EU-länder och eventuella momsregistreringsnummer. När det gäller uthyrning av fastigheter måste plattformen också skaffa sig information om adress och fastighetsbeteckning. Detta gäller även om fastigheten är belägen utomlands.

De digitala plattformarna ska lämna kontrolluppgifter till Skatteverket en gång per år och senast den 31 januari året efter det år som kontrolluppgiften avser. Det innebär att den första gången kontrolluppgifter ska lämnas är den 31 januari 2024 och dessa ska avse år 2023.

De nya reglerna bör medföra en ökad administrativ börda för de företag som omfattas. I många fall har plattformarna förmodligen en stor del av de uppgifter som ska lämnas men det är inte säkert att de på ett enkelt sätt kan sammanställas till kontrolluppgifter. I andra fall kan plattformarna behöva kontakta de säljare som berörs av reglerna för att samla in relevant information. Därutöver kan allmänna villkor och andra typer av avtal behöva ses över.

Om ni tror att ni omfattas av dessa regler är ni välkomna att kontakta oss på Fondia för att diskutera hur vi kan hjälpa er.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö - välkommen till Fondia!

Digitala plattformar
Skatt