För investerare
Gå till MyFondia

Skattenyheter i regeringens budgetproposition

Regeringen har nu presenterat sin budgetproposition inför 2024. Som vanligt har Fondias skatteexperter sammanfattat de viktigaste nyheterna inom skatt.

Ingen förändring av skiktgränsen för statlig inkomstskatt

Normalt sett räknas skiktgränsen för statlig inkomstskatt om varje år eftersom den bestäms av förändringar i konsumentprisindex. Eftersom inflationen varit så hög de senaste åren blev även höjningen av skiktgränsen inför 2023 historiskt hög. Regeringen har därför beslutat att skiktgränsen ska vara oförändrad under 2024 och den kvarstår därför på 598 500 kronor (strax under 50 000 kronor/månad).

Förstärkt jobbskatteavdrag

Regeringen föreslår ett förstärkt jobbskatteavdrag som främst ska gynna låg- och medelinkomsttagare. Regeringen ska återkomma under hösten med ett lagförslag men enligt nuvarande beräkningar förväntas det nya avdraget medföra en sänkt skatt på cirka 500 kronor/månaden för den som tjänar 40 000 kronor/månad.

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget höjs och medför att pensionärer kommer att få en minskad skatt jämfört med tidigare.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Under vissa förutsättningar kan utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner anställas med förmånliga skattevillkor. Tidigare har dessa villkor gällt i högst fem år. Regeringen föreslår nu att denna gräns ska ändras till sju år.

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

Sedan tidigare gäller att avdraget för ROT- och RUT-arbete får uppgå till högst 75 000 kronor per år, varav högst 50 000 kronor får utgöras av ROT-avdrag. Regeringen föreslår nu att för 2024 ska avdragen för ROT- respektive RUT-arbeten separeras på så sätt att avdragen uppgår till 75 000 kronor för respektive typ av arbeten. Dock gäller de tidigare reglerna fram till 30 juni 2024, vilket innebär att avdrag för ROT-arbeten får göras med högst 50 000 kronor under första halvåret 2024.

Sänkt skatt på bensin och diesel

På grund av inflationen föreslår regeringen att skatt på bensin och diesel sänks. Effekten beräknas bli cirka 60 öre lägre skatt per liter på bensin under 2024 jämfört med 2023.

Skatt på plastpåsar avskaffas

Regeringen har föreslagit att skatt på plastbärskassar ska avskaffas då den inte bedöms vara nödvändig för sitt syfte. Avskaffningen föreslås ske från och med 1 november 2024.

Höjd omsättningsgräns för momsplikt

En företagare eller företag som omsätter högst 80 000 kronor per år behöver inte redovisa någon moms. Denna gräns föreslås nu höjas till 120 000 kronor från och med 2025. Dessutom ska denna omsättningsgräns nu omfatta även utländska företag som är etablerade inom EU samtidigt som svenska företag ska få använda omsättningsgränsen i andra EU-länder.

Har ni frågor om budgeten eller hur skatter bör hanteras i ert företag kan ni alltid vända er till Fondias experter inom skatt för rådgivning.

Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Budgetproposition
Skatt