Riidanratkaisu

Juristeillamme on vankka kokemus riidanratkaisusta ja sovittelusta. Jos asiat eivät siis menekään aivan kuten suunnittelit, apu on aina lähellä.

Yhdessä luomme parhaat lähtökohdat riitojen ratkaisemiseen

Fondialla pyrimme aina ensisijaisesti estämään riitatilanteiden kehittymisen, mutta valitettavasti tämä ei ole aina mahdollista edes meidän asiakkaillemme. Näissä tilanteissa tuemme asiakkaitamme käsittelemällä riita-asiat parhaalla mahdollisella tavalla joko neuvotteluteitse, yleisissä tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä.

Riita-asia
Neuvottelu
Tuomioistuin
Tuomioistuinsovittelu
Välimiesmenettely
Sovittelu
Vahingonkorvausvaatimus
Vahingonkorvauksen sovittelu
DR
Insolvenssi

Kuinka voimme auttaa?

Fondian riidanratkaisuryhmä tarjoaa yritysasiakkailleen monenlaisia palveluja konfliktien hallintaan ja niiden ennaltaehkäisemiseen sekä riidanratkaisuun liittyen.

Juristeillamme on vankka kokemus asiakkaiden edustamisesta sekä Pohjoismaiden ja Baltian yleisissä tuomioistuimissa että institutionaalisissa ja ad hoc -välimiesmenettelyissä.

Riidanratkaisun asiantuntijamme käsittelevät näihin aiheisiin liittyviä asioita:

 • Sopimusoikeudelliset riidat

 • Työsuhteisiin, johtajuuteen ja osakkuuteen liittyvät sopimukset

 • Rakentaminen 

 • Toimitus-, palvelu- ja yhteistyösopimukset

 • Kilpailulaki ja julkiset hankinnat 

 • IT-sopimukset 

 • Franchising-sopimukset 

 • Myynti-, vuokra- ja kauppasopimukset 

 • Epäreilu kauppa ja immateriaalioikeuksiin liittyvät asiat 

 • Vahingonkorvausvaatimukset 

 • Erityyppiset rikosasiat

Riidanratkaisun asiantuntijamme

Tutustu riidanratkaisun juristeihimme tarkemmin tai ota heihin suoraan yhteyttä.

"Fondia on liiketoimintalähtöisesti pystynyt jalkautumaan ja omaksumaan asiat. Asiointi Fondian kanssa on mutkatonta ja selkeää."