Jussi Hakanen

Senior Legal Counsel +358 20 7205 409 jussi.hakanen@fondia.com Helsinki

Jussi Hakanen

Olen erikoistunut riidanratkaisuun ja yritysvastuukysymyksiin.

Olen työskennellyt Fondialla riidanratkaisun parissa vuodesta 2013 lähtien ja avustan asiakkaita erilaisissa neuvotteluissa, riita- ja rikosoikeudenkäynneissä sekä välimiesmenettelyissä. Olen auskultoinut käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa, jonka myötä minulla on kokemusta oikeudenkäynneistä myös tuomarin näkökulmasta. Lisäksi olen suorittanut Asianajajaliiton asianajajatutkinnon.

Pitkäjänteinen riskienhallinta, oikeudenmukaisuus ja eri intressien yhteensovittaminen ovat keskeisiä elementtejä paitsi riidanratkaisussa, myös kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan rakentamisessa. Fondialla autan asiakasyrityksiä sovittamaan liiketoimintansa ympäristökriisin, ihmisoikeuksien ja lisääntyvän sääntelyn edellyttämiin raameihin. Koska vastuullisuus ei ole vain juridiikkaa, olen perehtynyt vastuullisuusteemoihin myös suorittamassani kauppatieteiden maisterin tutkinnossa.

Vapaa-aikana viihdyn perheen, musiikin, kirjallisuuden ja luonnon parissa.

Riidanratkaisu
Kiinteistöt ja rakentaminen