Anna Koskenniemi

Senior Legal Counsel +358 20 7205 776 anna.koskenniemi@fondia.com Helsinki

Anna Koskenniemi

Minulla on vuosien kokemus vaativista riidanratkaisutehtävistä niin oikeudenkäynneissä kuin välimiesmenettelyissä. Olen toiminut asiamiehenä myös lukuisissa talousrikosasioissa. Työoikeudellinen neuvonanto on minulle tuttua, ja olen avustanut esimerkiksi yhteistoimintamenettelyihin ja työsuhteiden erimielisyyksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi olen työskennellyt yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeudellisten kysymysten parissa.

Ennen Fondialle siirtymistä olen toiminut asianajajana ja suorittanut varatuomarin arvonimen auskultoimalla Helsingin käräjäoikeudessa.

Vapaa-ajallani nautin musiikista ja teatterista eri muodoissa. Minut löytää usein myös laskettelemasta, pyöräilemästä tai kuntosalilta.

Riidanratkaisu
Työoikeus
Yhtiöoikeus
Rikosoikeus