Juho Tuomi

Senior Legal Counsel +358 20 7205 791 juho.tuomi@fondia.com Helsinki

Juho Tuomi

Työssäni keskityn kiinteistö- ja ympäristöoikeuteen, työoikeuteen, riidanratkaisuun ja säätiöasioihin. Ongelmanratkaisu on intohimoni, mutta päämiesteni edun vuoksi neuvon niiden välttämisessä mielellään etukäteen. Ennen siirtymistäni Fondialle vuonna 2022 työskentelin työoikeuteen erikoistuneessa asianajotoimistossa hoitaen riita- ja rikosoikeudellisia oikeusprosesseja sekä kiinteistöoikeudellisia toimeksiantoja. Olen myös työskennellyt etujärjestöissä asiantuntijatehtävissä sekä ympäristö- että työoikeuden saralla.

Olen suorittanut tuomioistuinharjoittelun Helsingin käräjäoikeudessa ja Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon. Olen myös kiinteistötalouden diplomi-insinööri (Aalto-yliopisto).

Vapaa-aikani vietän uutta oppien ja perheeni kanssa luonnossa liikkuen. Aina tilaisuuden tullen nautin Suomen erämaista.

Kiinteistöt ja rakentaminen
Ympäristö
Työoikeus
Riidanratkaisu