Viisi vinkkiä sopimuksen riidanratkaisulausekkeen laadintaan

Kalliista ja aikaa vievistä riidanratkaisumenetelmistä yrityksen liiketoiminnalle aiheutuvia riskejä on mahdollista vähentää suunnittelemalla asianmukainen riidanratkaisutapa jo sopimusta tehtäessä. Sopimuksen riidanratkaisulauseketta muotoiltaessa kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat:

1. Valitse juuri kyseiseen sopimukseen soveltuva riidanratkaisutapa.

Riidanratkaisulausekkeessa sovitaan siitä, ratkaistaanko sopimuksesta mahdollisesti aiheutuva riita välimiesmenettelyssä vai tuomioistuimessa.

Välimiesmenettely on usein tehokkain tapa ratkaista liike-elämän erimielisyydet. Rajat ylittävien sopimusten yhteydessä välimiesmenettely on yleensä selkeästi tuomioistuinmenettelyä parempi vaihtoehto. Tuomioistuinmenettelyssäkin on kuitenkin etunsa, ja se soveltuu erityisesti kotimaisiin ja pienempiin riitoihin. Mahdollisen oikeusturvavakuutuksen ehdot eri menettelyjen korvattavuudesta kannattaa tarkistaa etukäteen.

2. Muista sopia riidanratkaisupaikasta, sovellettavasta laista ja menettelyn kielestä.

Vaikka riita ratkaistaisiin suomalaisessa tuomioistuimessa, se ei tarkoita automaattisesti sitä, että riita ratkaistaisiin Suomen lain mukaisesti. Näin ollen tärkeää on sopia riidanratkaisulausekkeessa riidanratkaisun paikan lisäksi siitä, mitä lakia mahdolliseen riitaan sovelletaan ja millä kielellä riita-asia käsitellään.

3. Käytä mahdollisuuksien mukaan mallivälityslausekkeita.

Välitysinstituutiolla on omat mallivälityslausekkeensa. Ajantasaisten mallivälityslausekkeiden käyttäminen on vahvasti suositeltavaa, ja muutoksia mallivälityslausekkeisiin tulisi tehdä ainoastaan perustellusta syystä asiantuntijan avustuksella.

4. Huolehdi, että mahdollinen tuomio on myös käytännössä täytäntöönpantavissa.

Jos toinen osapuoli on pakotettava noudattamaan tuomiota (esim. velan maksamiseksi), on otettava yhteyttä täytäntöönpanoviranomaisiin. Suomalaisen tuomioistuimen antama tuomio ei välttämättä ole täytäntöönpanokelpoinen riidan toisen osapuolen EU:n ulkopuolella sijaitsevassa kotimaassa. Välitystuomio on yleisesti tuomioistuimen tuomiota helpommin täytäntöönpantavissa myös EU:n ulkopuolella.

5. Sitoudu vain sellaiseen, minkä ymmärrät.

Älä sitoudu sellaiseen riidanratkaisulausekkeeseen, jonka käytännön merkitystä et ymmärrä riittävästi. Vältä esimerkiksi määräyksiä eksoottisista oikeusjärjestelmistä, joiden merkitys mahdollisen tulevan riidan ratkaisemiselle ovat ennakoimattomia. Perinteiset välitysinstituutit ovat yleensä turvallisia valintoja.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten varautua riitatilanteisiin ja mielellään jopa välttää ne kokonaan?

Riitojen tehokas ratkaisu osana liiketoimintaa -aamiaistilaisuudessa 30.11.2022
saat riidanratkaisujuristiemme Anna Koskenniemen ja Lasse Luoman johdolla yrityksellesi konkreettisia työkaluja ja neuvoja riitatilanteisiin varautumiseen sekä riita-asioiden hoitamiseen osana liiketoimintaa ja liiketoiminnan ehdoilla.

Lue lisää ja ilmoittaudu!