Duomenys ir dirbtinis intelektas

Duomenys tampa vis svarbesni kasdieniame versle. Leiskite mūsų ekspertams padėti Jums suprasti sudėtingą duomenų reguliavimo sistemą.

Nauji duomenų ekonomikos reguliavimo iššūkiai ir galimybės

Beveik visos pramonės šakos yra vienaip ar kitaip susijusios su duomenų ekonomika. Įmonės įsigyja arba dalijasi duomenimis su partneriais, naudoja juos savo versle arba naudoja platformų paslaugas tiesiogiai arba kaip savo paslaugų platinimo kanalus. Naujos technologijos, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, taip pat kelia naujų teisinių klausimų, kurių nesprendžia esami reglamentai ir teismų praktika. ES reagavo į tai pateikdama savo duomenų strategiją ir susijusius teisės aktus. Gebėjimas suprasti ir pritaikyti naujus teisės aktus naujiems verslo modeliams ir technologiniams pokyčiams yra ne tik būtinybė, bet ir galimybė siekti naujų verslo naudų.

Fondia teisininkai padeda Jūsų verslui suprasti duomenų ekonomikos teisinius iššūkius ir galimybes

Mūsų duomenų ekonomikos teisininkai atidžiai stebi ES ir nacionalinio reguliavimo pokyčius. Pasitelkdami mūsų patirtį, įgytą dirbant su klientų verslais, padedame klientams rasti teisinių klausimų sprendimus, susijusius su duomenų, dirbtinio intelekto ir platformų paslaugų naudojimu. Taip pat padedame savo klientams nustatyti verslo galimybes, susijusias su naujų reglamentų, pavyzdžiui, jau galiojančių Skaitmeninių paslaugų akto ar Skaitmeninių rinkų akto arba būsimo Duomenų akto ir Dirbtinio intelekto akto, atsiradimu.

Mes jums patarsime šiais klausimais:

 • Strateginis pasirengimas kuriant produktus ir verslo modelius, siekiant iš anksto užtikrinti atitiktį.

 • Nuolatinė parama ir įžvalgos apie reguliavimo plėtrą.

 • Procesų ir verslo modelių reguliavimo poveikio vertinimas.

 • Paslaugų sąlygų peržiūra ir koregavimas siekiant užtikrinti atitiktį naujiems teisės aktams.

 • Sutarčių šablonų atnaujinimas pagal naujas duomenų naudjimo taisykles.

 • Vidaus atitikties politikos rengimas ir su tuo susijusę mokymai.

 • Procesų derinimas, kad jie atitiktų padidėjusius reguliavimo reikalavimus.

 • Stebėsenos ir ataskaitų teikimo paslaugos, siekiant apsaugoti jūsų teises ir interesus.

Dirbtinis intelektas skatina produktyvumą, bet ir kelia naujas rizikas, kurias reikia kontroliuoti ir mažinti

Nepriklausomai nuo įmonių veiklos srities, dirbtinio intelekto technologijos tampa vis aktualesnės verslui. Integruojant dirbtinį intelektą į populiariausias biuro programas, jis patenka ant kiekvieno žmogaus darbo stalo. Kiekvieną mėnesį atsiranda šimtai naujų programų ir įrankių, naudojančių dirbtinį intelektą. Kadangi dirbtinis intelektas atveria naujas galimybes ir sparčiai didina produktyvumą, jis labai patrauklus įmonėms, siekiančioms plėsti savo verslą. Kad būtų galima visapusiškai ir tvariai pasinaudoti akivaizdžiais dirbtinio intelekto privalumais, privaloma atkreipti dėmesį į susietus teisinius aspektus.

Leiskite Fondia kartu su Jumis atrasti dirbtinį intelektą

Norime padėti jums užtikrinti atitiktį dirbtinio intelekto srityje ir išmaniai bei efektyviai naudoti dirbtinį intelektą. Todėl subūrėme teisininkų, turinčių patirties technologijų, privatumo ir intelektinės nuosavybės srityse, komandą, kuri padės jums išmaniai ir laikantis teisės aktų reikalavimų orientuotis dirbtinio intelekto srityje. Mūsų teisininkai yra pasiruošę padėti Jums įvertinti teisines dirbtinio intelekto naudojimo Jūsų įmonėje pasekmes ir apibrėžti veiksmus, kurių reikia imtis, kad išliktumėte nuoseklūs ir sumažintumėte teisinę ir verslo riziką.

Mes Jums patarsime šiais dirbtinio intelekto naudojimo klausimais:

 • Komercinių sutarčių, pavyzdžiui, sutarčių su klientais, plėtros ar licencijų, bei sutarčių sąlygų ir nuostatų rengimas ir peržiūra.

 • Dirbtinio intelekto sistemų kūrimo, pirkimo, naudojimo ir pirkimo politikų parengimas.  

 • Rizikų vertinimas bei dirbtinio intelekto sistemų ir įrankių įvertinimas. 

 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas. 

 • Atitikties ir valdymo klausimai. 

 • Etiniai aspektai, susiję su dirbtinio intelekto naudojimu.

 • Intelektinė nuosavybė ir dirbtinis intelektas.

 • Informacijos konfidencialumo užtikrinimo iššūkiai.

 • Asmens duomenų ir duomenų saugumo klausimai šiame kontekste. Bendrieji patarimai diegiant dirbtinį intelektą Jūsų versle. 

 • Darbuotojų mokymai.

ES duomenų strategija - 5 didieji reglamentai:

Duomenų ir dirbtinio intelekto ekspertė Lietuvoje

Mūsų ekspertė padės Jums suprasti sudėtingą duomenų reguliavimo sistemą. Kviečiame susipažinti ir susisiekti tiesiogiai!