ES žengia kitą žingsnį dėl padėtį keičiančio duomenų reguliavimo reglamento priėmimo

Fondia
Aktualu 2023-07-04

Straipsnio autorė Clara von Corswant

Anksčiau atkreipėme dėmesį į rengiamą Duomenų aktą (daugiau skaitykite čia), kuris yra Europos duomenų strategijos dalis.

Duomenų aktas reguliuos, kaip ir kokiomis sąlygomis bus dalijamasi duomenimis beveik visose pramonės šakose. Teigiama, kad 80 proc. šiandieninių pramonės duomenų yra užrakinti, o pagrindinis naujojo reglamento tikslas - pašalinti kliūtis duomenų apyvartai ir padidinti dalijimosi duomenimis vertę.

Duomenų aktas bus taikomas gamintojams, galutiniams naudotojams, trečiosioms šalims, prašančioms prieigos prie duomenų, pvz., paslaugų teikėjams ir duomenų tvarkymo paslaugų teikėjams. Naujajame reglamente yra numatyti įpareigojimai dalytis duomenimis gavus prašymą, kurti gaminius taip, kad būtų galima lengvai ir saugiai perkelti gautus duomenis, dalytis duomenimis su trečiosiomis šalimis sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis.

Šiuo reglamentu siekiama optimizuoti duomenų prieinamumą ir naudojimą ES. Tačiau pramonės atstovai skundėsi, kad politikos formuotojai, rengdami naująjį teisės aktą, veikė per greitai. Be to, Duomenų aktas sulaukė kritikos dėl to, kad juo nustatomi toli siekiantys įpareigojimai, keliantys pavojų konkurencingumui.

Kas vyksta dabar?

2023 m. birželio 28 d. Europos Parlamentas ir ES Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl Europos Duomenų akto, kurį Komisija pasiūlė 2022 m. vasario mėn.

Kas bus toliau?

Tikimasi, kad šis reglamentas įsigalios netrukus, o jį oficialiai priėmus, prireiks dar 20 mėnesių, kol jis bus pradėtas taikyti. Atrodo, kad 2024 m. bus tie metai, kai visos suinteresuotosios šalys turės priimti naujus reikalavimus ir pareigas, kurias nustato Duomenų aktas.

Fondia ir toliau stebi reglamento teisėkūros procesą. Jei turite klausimų ar minčių, maloniai kviečiame susisiekti su mumis.

Žemiau galite daugiau sužinoti apie Duomenų aktą, Dirbtinio intelekto aktą, Skaitmeninių rinkų aktą, Skaitmeninių paslaugų aktą ir Fondia duomenų ir dirbtinio intelekto tarpvalstybinę patirtį.

Duomenys ir dirbinis intelektas

Susiję straipsniai