Dirbtinio intelekto akto pakeitimai, kuriais sprendžiamas autorių teisių klausimas

Fondia
Aktualu 2023-06-07

Straipsnio autorė Louise Malmberg

2023 m. pradžioje atsirado "Chat GPT" ir užėmė didžiąją dalį mūsų skaitmeninės erdvės (bei vakarienės pokalbių!). Šis dirbtinio intelekto modelis yra generatyvinis dirbtinis intelektas, kuris sparčiai tobulėja. Generatyviniai dirbtinio intelekto modeliai mokosi šablonų ir struktūrų pagal įvesties mokymo duomenis ir gali generuoti naujus panašių savybių turinčius duomenis, pavyzdžiui, vaizdus, tekstus ir dainas.  

Generatyviniai dirbtinio intelekto modeliai greitai sukėlė diskusijas dėl galimų autorių teisių pažeidimų, susijusių tiek su įvesties mokymo duomenimis, tiek su išvesties duomenimis. Du pavyzdžiai: teismo procesai prieš "Stability AI" ir dirbtinio intelekto kodų generatorių "Copilot".

Tuo pat metu, kai generatyvinis dirbtinis intelektas klesti, tebevyksta derybos dėl ES Dirbtinio intelekto akto (angl. Artificial Intelligence Act arba AIA). AIA yra nebaigtas rengti ir tikimasi, kad tai įvyks šių metų pabaigoje. Daugelis tikėjosi aiškesnės teisinės pozicijos šiuo klausimu siekiant užtikrinti tai, kad intelektinės nuosavybės teisės ir toliau bus saugomos, nepaisant spartaus tokių inovacijų, kaip generatyvinis dirbtinis intelektas, vystymosi.  

Todėl įdomu tai, kad gegužės 11 d. du ES Parlamento komitetai pateikė keletą naujų siūlomų AIA projekto pakeitimų, iš kurių vienas buvo įpareigojimas iš dalies spręsti šį klausimą. Pagrindinius siūlomus pakeitimus sudarė: skaidrumo reikalavimas, pagal kurį generatyvinių dirbtinio intelekto modelių teikėjai privalėtų atskleisti, ar turinys buvo sukurtas naudojant dirbtinį intelektą, reikalavimai kurti dirbtinio intelekto modelius taip, kad jie neleistų kurti neteisėto turinio, ir reikalavimas skelbti mokymui naudojamų autorių teisių saugomų duomenų santraukas.  

Diskusijos dėl galutinės AIA formos yra tęsiamos ir Fondia atidžiai stebi šį procesą. Jei turite klausimų ar minčių, maloniai kviečiame susisiekti su mumis.   

Apie dirbtinio intelekto reguliavimo "smėliadėžes" galite skaityti čia, o jei norite daugiau sužinoti apie Fondia tarpvalstybinę patirtį duomenų ir dirbtinio intelekto srityje, žiūrėkite čia. 

 

Šį Fondia Duomenų ekonomikos grupės narės Louise Melmberg straipsnį anglų kalba pateikiame čia.