Göteborg

Asmens duomenų apsauga

Mums, Fondia, svarbu gerbti jūsų privatumą ir atidžiai saugoti jūsų asmens duomenis. Siekiame, kad visas asmens duomenų tvarkymas būtų skaidrus, todėl visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, surinkome į šią skiltį.

 

Fondia veikia keturiose šalyse, kurių kiekviena yra duomenų valdytojas.

Kontaktiniai duomenys klausimams dėl asmens duomenų apsaugos: privacy[at]fondia.com.

 

Fondia Lithuania
Gedimino pr. 20 LT-01103 Vilnius Lithuania
Fondia Estonia
Rotermanni 14 EE-10111 Tallinn Estonia
Fondia Finland
Aleksanterinkatu 11 (Entrance at Kluuvikatu 6 A) FI-00100 Helsinki Finland
Fondia Sweden
Kungsgatan 56 SE-11122 Stockholm Sweden

 

Asmens duomenų tvarkymą suskirstėme į skyrius, atsižvelgdami į tai, kokiame vaidmenyje norite gauti informacijos apie savo duomenų tvarkymą. Mes nevykdome profiliavimo ar automatinio sprendimų priėmimo.

 

Aš esu Fondia interneto svetainės lankytojas

Kokius duomenis tvarkome ir kodėl?

 Mūsų svetainėje veikia pokalbių robotas, kuris reikalauja priimti analitinius slapukus. Pokalbių robotas veikia automatiškai ir naudoja mašininį mokymąsi, kad optimizuotų atsakymų naudingumą. Asmens duomenys (kontaktiniai duomenys ir kiti galimi duomenys), kuriuos pateikiate pokalbyje, naudojami norint susisiekti su jumis jūsų prašymu ir įvertinti, kaip galime geriausiai jums padėti. Prašome neatskleisti nereikalingos informacijos apie savo asmeninį gyvenimą pokalbyje.

Taip pat galite susisiekti su mumis naudodami formą mūsų svetainėje arba užsisakyti susitikimą iš mūsų kalendoriaus. Abiem atvejais renkame vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir informaciją teisiniu klausimu, dėl kurio jums reikia pagalbos. Duomenys naudojami susisiekti su jumis ir įvertinti, kaip galime geriausiai jums padėti.

Mes netaikome jums tiesioginės rinkodaros el. paštu ar telefonu. Tačiau savo svetainėje naudojame rinkodaros slapukus, kad nukreiptume reklamą į jus socialinėje žiniasklaidoje.

Tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu. Kalbant apie slapukus, galite bet kada atšaukti savo sutikimą dėl slapukų nustatymų, spustelėdami slapuką mūsų svetainės apatiniame kairiajame kampe.

Iš kur gauname duomenis?

Mes renkame duomenis iš jūsų, kai lankotės mūsų svetainėje.

 

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte per pokalbių robotą, saugome tol, kol jų reikia norint susisiekti su jumis ir inicijuoti galimą komisinį atlyginimą. Jeigu jūs tampate mūsų klientu, jūsų asmens duomenų tvarkymas aprašytas skiltyje „Esu Fondia klientas arba kliento kontaktinis asmuo“. Slapukų saugojimo terminai aprašyti skyriuje „Slapukai“.

Fondia man taiko tikslinės rinkodaros priemones

Kokius duomenis tvarkome ir kodėl?

Renkame pagrindinę ir kontaktinę informaciją, pvz., vardą, pavardę, darbo el. paštą, darbo telefono numerį ir pareigas mūsų potencialių klientų kompanijoje.

Šių duomenų rinkimo tikslas yra 

 • pristatyti ir plėtoti mūsų produktus ir paslaugas, kad jie geriau atitiktų jūsų poreikius

 • reklamuoti savo paslaugas įmonėms

 • rinkodaros taikymas mūsų žiniatinklio paslaugose.

 • Tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu užtikrinti mūsų verslo operacijų tęstinumą ir klientų pritraukimą.

 

Iš kur gauname duomenis?

Mes gauname duomenis iš profesionalių socialinių tinklų, kontaktinės informacijos paslaugų teikėjų ir jūsų pačių, kai susisiekiate su mumis, pvz., per pokalbių robotą mūsų svetainėje, el. paštu, telefonu.

 

Kam atskleidžiame duomenis? Ar perduodame duomenis už ES/EEE ribų?

Galime atskleisti duomenis savo bendradarbiavimo partneriams, kurie atlieka rinkodarą arba organizuoja kampanijas ir renginius su mumis ir mums ir kurie laiko save duomenų valdytojais, o ne duomenų tvarkytojais, dirbančiais mūsų vardu (pvz., socialinės žiniasklaidos įmonės ir reklamos tinklai). Kitais atvejais, neatskleidžiame informacijos kitoms šalims, išskyrus atvejus, kai privalome tai padaryti pagal teisės aktus ir (arba) institucijų nurodymu.

Tvarkydami asmens duomenis naudojame tarptautines debesijos paslaugas ir su tomis paslaugomis susiję duomenys gali būti perduodami už ES/EEE ribų. Užtikriname, kad perduodant duomenis būtų taikomos atitinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR.

 

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Įmonių kontaktinių asmenų duomenys saugomi tol, kol yra aktualūs į tokią įmonę nukreiptai rinkodarai. Duomenis ištriname, kai mums jų nebereikia rinkodaros tikslais. Jūs turite teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei nebenorite gauti iš mūsų rinkodaros pranešimų.

Aš esu Fondia klientas arba Fondia kliento kontaktinis asmuo

Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

Mes renkame savo klientų kontaktinio asmens vardą, pavardę, darbo el. paštą ir telefono numerį bei pareigas įmonėje.

Mes renkame duomenis šiais tikslais

 • santykių su klientais valdymui

 • mūsų produktų ir paslaugų teikimui bei tobulinimui, atsižvelgiant į Jūsų poreikius

 • klientų apklausų atlikimui

 • tam tikrais atvejais galimam labdaros ar paramos vykdymui jūsų vardu

 • sąskaitų faktūrų išrašymui

Tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu užtikrinti savo veiklos tęstinumą, ir klientų valdymą . Be to, duomenis buhalterinei apskaitai tvarkome remdamiesi teisės aktų reikalavimais.

 Vykdydami KYC (Know your Customer – „Pažink savo klientą“) procesą, mes taip pat tvarkome asmens identifikavimo duomenis, tokius kaip pilietybė ir asmens kodas, galime patikrinti ir kredito reitingą. Be to, jei negalime identifikuoti kliento elektroniniu būdu, mums gali tekti paprašyti asmens tapatybės dokumento, pvz., paso, kopijos. KYC remiasi mūsų teisėtu interesu bei teisiniais įsipareigojimais, susijusiais su pinigų plovimu ir mūsų klientų pažinimu, be kita ko.

Iš kur gauname duomenis?

 Duomenys renkami iš jūsų pačių, mūsų klientų įmonės, institucijų ar kredito bendrovių.

 

Kiek laiko saugome jūsų duomenis? 

Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol būtina duomenų tvarkymo tikslais. Asmens duomenys apie klientus ištrinami pasibaigus senaties terminui pareikšti ieškinį dėl santykių su klientu ar paslaugos. Šis terminas paprastai yra dešimt (10) metų.

KYC proceso metu surinkti identifikavimo duomenys saugomi penkerius (5) metus nuo duomenų surinkimo.

 

Fondia yra mūsų klientas

Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

Mes iš tiekėjų renkame tokius asmens duomenis: vardą, pavardę, darbinį el. paštą ir telefono numerį bei pareigas įmonėje, kad galėtume atlikti reikalingų paslaugų, produktų užsakymus, įsigijimus, pasirūpinti pirkimo santykiais ir sąskaitų faktūrų išrašymu. Tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu užtikrinti mūsų verslo tęstinumą. Be to, duomenis buhalterinei apskaitai tvarkome remdamiesi teisės aktų reikalavimais.

 

Iš kur gauname duomenis?

Duomenis renkame iš jūsų ir jūsų prekių ar paslaugų tiekimo įmonės.

 

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol to reikia naudojimo tikslui pasiekti.

Aš esu kandidatas įsidarbinti Fondia

Kokius duomenis tvarkome ir kodėl?

 Siekdami vykdyti įdarbinimo procesą, tvarkome šiuos kandidatų duomenis:

 • Pagrindinė informacija, tokia kaip vardas, gimimo data, gimtoji kalba

 • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas, telefono numeris, namų adresas

 • Informacija apie pareigas, į kurias pretenduojama, pvz., informacija apie darbo pobūdį bei informacija apie kontaktinius asmenis, dalyvaujančius kandidatavimo procese, prašymas dėl atlyginimo ir informacija, susijusi su darbo pradžia

 • Kita informacija, svarbi dėl tinkamumo ieškomai pozicijai ir kita informacija apie save ir jūsų patirtį, kurią pateikėte, pavyzdžiui, nuotrauka, studijų ir kita išsilavinimo informacija, darbo patirties istorija (pvz., darbdaviai, darbo pradžios datos ir trukmė bei darbo užduočių pobūdis), kalbų mokėjimas, kiti specialieji įgūdžiai, asmeninių savybių aprašymas, laipsniai, pažymėjimai ir įvertinimai bei nuorodos į aplankus, profilius ir kitus internete rastus šaltinius, rekomendacijas ir asmens vertinimo bei tinkamumo vertinimo, atlikto su Jūsų sutikimu, rezultatus ir duomenis

 • Informacija apie įdarbinimo procesą, pvz., informacija apie tolesnius pokalbius arba įdarbinimo proceso nutraukimą

 • Kita galima informacija, kurią jūs savanoriškai pateikėte, susijusį su įdarbinimo procesu arba kitaip specialiai paskelbta profesiniais tikslais, pvz., „LinkedIn“ profilis

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – gauti ir tvarkyti įdarbinimo paraiškas bei valdyti mūsų įdarbinimo procesus. Turėdami duomenis galime susisiekti su pretendentais ir priimti sprendimus užpildydami reikalingas darbo pozicijas.

Tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu įdarbinimo proceso metu. Savo sutikimą galite atšaukti pasitraukdami iš įdarbinimo proceso.

Iš kur gauname duomenis?

Pirmiausia įdarbinimo procese tvarkome duomenis, kuriuos mums pateikėte jūs. Siųsdami mums darbo paraišką, jūs taip pat duodate sutikimą mums rinkti duomenis iš jūsų LinkedIn profilio ir galimų rekomendacijų. Taip pat mes galime naudoti išorinius įdarbinimo konsultantus, kurie mūsų vardu ieško potencialių darbuotojų.

 

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

 Jūsų duomenis saugome dvejus (2) metus po įdarbinimo proceso pabaigos.

Aš dalyvauju Fondia renginyje/vebinare

Kokius duomenis tvarkome ir kodėl?

Mes renkame dalyvių asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, specialios dietos, alergijos ir informacija, reikalinga sąskaitoms faktūroms išrašyti, kai jie užsiregistruoja, kad galėtume organizuoti ir vykdyti renginius. Duomenis renkame gavę jūsų sutikimą. Savo dalyvavimą galite atšaukti bet kuriuo metu prieš renginį pranešdami mums ir mes ištrinsime jūsų duomenis.

Po renginio tvarkome duomenis sąskaitoms faktūroms išrašyti ir apskaitai. Toks tvarkymas pagrįstas mūsų teisėtu interesu pasirūpinti sąskaitų faktūrų išrašymu ir buhalterija.

 

Iš kur gauname duomenis?

Duomenys renkami iš dalyvavimo anketos, kurią užpildote patys.

 

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Dalyvių duomenis ištriname renginiui pasibaigus, nebent duomenys būtų tvarkomi remiantis kitais teisiniais pagrindais.

Mano duomenys tvarkomi kaip pavedimo, kurį Fondia gavo iš kliento, dalis

Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

Norėdami valdyti klientų pavedimus, kartais tenka tvarkyti su pavedimais susijusių asmenų asmens duomenis. Šie duomenys gali būti susiję su pavedimą davusio kliento darbuotojais, sutarties partneriais ar akcininkais, o ginčų sprendime taip pat kitais asmenimis, esančiais priešingoje šalyje ar kitaip susijusiais su šiuo klausimu.

Duomenis paprastai sudaro vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys bei pavedimui svarbių įvykių ir aplinkybių aprašymai. Duomenys tvarkomi tik tiek, kiek būtina užsakymui atlikti.

Tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu užtikrinti savo veiklos tęstinumą ir vykdyti pavedimus.

 

Iš kur gauname duomenis?

Duomenys pirmiausia renkami iš mūsų klientų įmonių.

 

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome tol, kol to reikia naudojimo tikslui pasiekti. Su pavedimu tvarkomi duomenys ištrinami pasibaigus senaties ar pretenzijos terminui. Šis laikotarpis paprastai yra dešimt (10) metų.

 

Kam atskleidžiame duomenis? Ar perduodame duomenis už ES/EEE ribų?

Mes neatskleidžiame informacijos kitoms šalims, išskyrus atvejus, kai privalome tai padaryti pagal teisės aktus ir (arba) institucijų nurodymu.

Tvarkydami asmens duomenis naudojame tarptautines debesijos paslaugas ir su tomis paslaugomis susiję duomenys gali būti perduodami už ES/EEE ribų. Užtikriname, kad perduodant duomenis būtų taikomos atitinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR.

Kokios yra jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės?

 • Teisė susipažinti su savo duomenimis.

 • Teisė reikalauti ištaisyti arba ištrinti netikslius duomenis.

 • Teisė nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi arba prašyti apriboti jūsų duomenis.

 • Teisė skųstis dėl asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai, kuri yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Lietuvoje.