Göteborg

Privatumo pranešimas

Privatumo pranešimas dėl Fondia klientų, tiekėjų ir rinkodaros registro.

Privatumo pranešimas

Fondia

Atnaujinta: 7.1.2021

Pažymime, jog šis privatumo pranešimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu Lietuvoje. Dėl nežymių teisinio reguliavimo skirtumų, privatumo pranešimo turinys dėl asmens duomenų tvarkymo kitose Fondia veiklos šalyse gali šiek tiek skirtis.

Duomenų valdytojas

Fondia Oyj (pagrindinė atsakinga šalis) PL 4 00101 Helsinkis Suomija +358 20 7205 400 fondia[at]fondia.com

ir mūsų grupės įmonės: Fondia Legal Services AB, Fondia Eesti OÜ ir Fondia Lietuva, UAB (toliau „mes“ arba „Fondia“).

Kontaktiniai duomenys klausimams dėl asmens duomenų apsaugos: privacy[at]fondia.com

Kokius asmens duomenis mes tvarkome? Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir kokiu tikslu juos tvarkome?

* Priklausomai nuo teisinio ginčo pobūdžio, gali būti tvarkomi ir kitų kategorijų asmens duomenys.

Iš kur mes gauname duomenis?

Visų pirma, informaciją gauname iš jūsų pačiųinstitucijų, kredito įmonių, kontaktinės informacijos paslaugų teikėjų ir kitų, panašių bei patikimų šaltinių.

Šiame privatumo pranešime nurodytais tikslais, asmens duomenys gali būti renkami ir atnaujinami vadovaujantis informacija, gaunama iš viešai prieinamų šaltinių, pvz., laikraščių ir kitų naujienų šaltinių, profesionalios socialinės žiniasklaidos tinklų ir įmonių tinklalapių, bei vadovaujantis informacija, kurią gauname iš institucijų ar kitų trečiųjų šalių, laikantis teisės aktų reikalavimų.

Kam mes atskleidžiame duomenis ir ar mes perduodame duomenis už ES ir EEE ribų?

Klientų, tiekėjų ir rinkodaros registre esančią informaciją mes galime atskleisti savo bendradarbiavimo partneriams, kurie vykdo rinkodarą ir organizuoja kampanijas bei renginius kartu ar mūsų vardu, ir kurie laiko save duomenų valdytojais, o ne duomenų tvarkytojais, veikiančiais mūsų vardu (tai – socialinės žiniasklaidos įmonės ir reklamos tinklai). Kitais atvejais, neatskleidžiame informacijos kitoms šalims, išskyrus atvejus, kai privalome tai padaryti pagal teisės aktus ir (arba) institucijų nurodymu.

Mes pasitelkiame paslaugų teikėjus, kurie tvarko asmens duomenis mūsų. Mes perdavėme savo IT valdymo ir savo klientų bei rinkodaros sistemų priežiūrą išoriniams paslaugų teikėjams, kurių administruojamuose bei saugomuose serveriuose yra laikomi asmens duomenys.

Vykdydami savo veiklą, mes perduodame asmens duomenis už ES, EEE ribų. Perduodami asmens duomenis įsitikiname, kad tie duomenys yra apsaugoti pagal galiojančius privatumą reglamentuojančius teisės aktus, pasinaudodami ES Komisijos patvirtintomis standartinėms sąlygomis.

Kaip naudojame slapukus savo tinklalapyje?

Mūsų tinklalapyje yra naudojami slapukai ir kitos panašios technologijos tinklalapio valdymo ir tobulinimo, naudotojo patirties gerinimo ir analizavimo bei mūsų ir mūsų partnerių paslaugų tikslinės reklamos tikslais. Slapukai mums leidžia rinkti informaciją, tokią kaip tinklalapis, iš kurio lankytojas apsilankė mūsų tinklalapy, kurie puslapiai yra naršomi ir kada, kuri naršyklė yra naudojama ir koks įrenginio IP adresas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus galite rasti  

Kaip mes apsaugome duomenis ir kiek laiko mes juos saugome?

Informacija yra renkama duomenų bazėse, kurios yra apsaugotos ugniasienėmis, slaptažodžiais ir kitomis technologinėmis priemonėmis. Duomenų bazės ir jų atsarginės kopijos yra rakinamose patalpose ir prie jų gali prieiti tik tam tikri iš anksto įgalioti asmenys. Sistemose, kuriose yra saugomi asmens duomenys, kiekvienas naudotojas turi asmeninį naudotojo vardą ir slaptažodį.

Saugome duomenis tol, kol būtina duomenų tvarkymo tikslais. Asmens duomenys klientų ir rinkodaros registre yra ištrinami pasibaigus senaties terminui pareikšti ieškinį dėl santykių su klientu ar paslaugos. Šis terminas paprastai yra dešimt (10) metų.

Mes reguliariai įvertiname būtinybę saugoti duomenis, atsižvelgdami į taikytinus teisės aktus. Be to, imamės pagrįstų veiksmų tam, kad užtikrintumėme, jog registre nebūtų saugomi nesuderinami, pasenę ar netikslūs asmens duomenys, atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslą. Taisome ir triname tokius duomenis nedelsiant.

Kokios yra Jūsų kaip duomenų subjekto teisės?

Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi šiame registre, ir teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti tuos duomenis. Taip pat turite teisę atšaukti savo sutikimą, kai tvarkome jūsų duomenis sutikimo pagrindu.

Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi arba prašyti apriboti duomenų tvarkymą bei pateikti skundą priežiūros institucijai.

Turite teisę nesutikti dėl profiliavimo ir kitokio jūsų duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu. Pateikdami prašymą turėtumėte apibūdinti konkrečią situaciją dėl kurios nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi. Galime atsisakyti tenkinti tokį prašymą tik pagal įstatymus.

Visi prašymai ir reikalavimai dėl šioje dalyje minimų klausimų turi būti pateikiami raštu, el. paštu privacy@fondia.com.

Privatumo pranešimo pakeitimai

Jeigu pakeisime šį privatumo pranešimą, pakeistą pranešimą paskelbsime savo tinklalapyje nurodydami pakeitimo datą. Jei pakeitimai yra svarbūs, jus apie tai informuoti galime ir kitomis priemonėmis, pvz., išsiųsdami el. laišką arba savo pagrindiniame puslapyje paskelbdami biuletenį. Rekomenduojame laikas nuo laiko peržiūrėti šį privatumo pranešimą tam, kad būtumėte tikri, jog žinote apie bet kokius padarytus pakeitimus.