Göteborg

Asmens duomenų apsauga

Mums, Fondia, svarbi pagarba Jūsų privatumui ir atidi Jūsų asmens duomenų apsauga. Siekiame, kad visas asmens duomenų tvarkymas būtų skaidrus, todėl visą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, surinkome į šią skiltį.

 

Fondia veikia keturiose šalyse, kurių kiekviena yra duomenų valdytojas.

Kontaktiniai duomenys klausimams dėl asmens duomenų apsaugos: privacy[at]fondia.com.

 

Fondia Lithuania
Gedimino pr. 20 LT-01103 Vilnius Lithuania
Fondia Estonia
Rotermanni 14 EE-10111 Tallinn Estonia
Fondia Finland
Aleksanterinkatu 11 (Entrance at Kluuvikatu 6 A) FI-00100 Helsinki Finland
Fondia Sweden
Kungsgatan 56 SE-11122 Stockholm Sweden

 

Asmens duomenų tvarkymą suskirstėme į skyrius, atsižvelgdami į tai, kokiame vaidmenyje norite gauti informacijos apie savo duomenų tvarkymą. Mes nevykdome profiliavimo ar automatinio sprendimų priėmimo.

Kam atskleidžiame duomenis? Ar perduodame duomenis už ES/EEE ribų?

Išskyrus mūsų duomenų tvarkytojus ir individualiai veikiančius duomenų valdytojus, su kuriais dalijamės duomenimis, kaip nurodyta aukščiau, mes neatskleidžiame duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai arba valdžios institucijos.

Asmens duomenų tvarkymui naudojame debesijos paslaugas, todėl asmens duomenys, susiję su šiomis paslaugomis, gali būti perduodami už ES/EEE ribų. Mes užtikriname, kad perduodant duomenis būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR.

Rizikos ir saugumo priemonės

Fondia taiko technines ir organizacines apsaugos priemones, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis nuo praradimo ir neteisėtos prieigos. Taikomos priemonės apima, pvz., priemones saugiam interneto ryšiui užtikrinti (pvz., VPN), šifravimą, prieigos kontrolę prie Jūsų asmens duomenų (pvz., prieigą turi tik tie darbuotojai, kuriems ši prieiga reikalinga, kad galėtų atlikti savo užduotis ir pareigas). Reguliariai vertiname savo sistemas, procesus ir politikas, kad įsitikintume, jog jos yra saugios ir apsaugotos.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis privatumo pranešime nurodytais kontaktais.

Kokias teises turite?

Pagal BDAR turite tam tikras teises ir jei norite jomis pasinaudoti arba turite klausimų, susisiekite su mumis privatumo pranešime nurodytais kontaktais.

Teisė žinoti

Turite teisę gauti informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, kurią pateikiame šiame privatumo pranešime.

 Teisė susipažinti

Galite prašyti informacijos, klausiant ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat gaunant mūsų tvarkomų asmens duomenų kopiją. Teisė susipažinti apima ir daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

 Teisė į ištaisymą

Esame atsakingi už tai, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys būtų teisingi. Tačiau, jei manote, kad tam tikra informacija yra netiksli arba neišsami, turite teisę prašyti ištaisyti netikslią informaciją.

 Teisė prieštarauti

Kai asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi teisėtu interesu, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su duomenų tvarkymu. Jei negalėsime pagrįsti teisėto tvarkymo priežasčių, turėsime nutraukti duomenų tvarkymą.

 Teisė atšaukti sutikimą

Jei Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Jūsų sutikimu, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis privatumo pranešime nurodytais kontaktais. Jei savo sutikimą atšauksite, tai neturės įtakos asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

 Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Tam tikrais atvejais turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas. Tai taikoma, pvz., jei prieštaravote savo asmens duomenų tvarkymui. Reikalaudami apriboti duomenų tvarkymą, turite galimybę tam tikrą laiką neleisti mums naudoti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais nei, pvz., teisinių reikalavimų gynimas. Taip pat galite neleisti mums ištrinti asmens duomenų, pvz., jei to reikia reikalaujant atlyginti žalą.

 Teisė ištrinti

Tam tikrais atvejais galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Mes negalime ištrinti Jūsų asmens duomenų, jei: Jūsų asmens duomenys reikalingi įgyvendinti tikslus, dėl kurių jie buvo surinkti, jei jie yra reikalingi siekiant įvykdyti teisinę prievolę arba kai mums reikia įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus.

 Teisė perkelti savo asmens duomenis (duomenų perkeliamumas)

Jei Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami įvykdyti sutartį, tam tikrais atvejais turite galimybę gauti ir naudoti savo asmens duomenis kitur, pvz., perduoti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui.

  

Daugiau informacijos apie savo teises į duomenų apsaugą rasite savo šalies duomenų apsaugos institucijos interneto svetainėje:

Suomijoje: Duomenų apsaugos ombudsmeno svetainėje.

Švedijoje: IMY (Švedų institucija privatumo apsaugai) svetainėje.

Estijoje: Estijos Respublikos Duomenų apsaugos inspekcijos svetainėje.

Lietuvoje: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos svetainėje.

Norite sužinoti, kaip tvarkome asmens duomenis?

Kviečiame susisiekti su mumis, jei turite minčių ar pastabų dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis arba norite gauti daugiau informacijos apie interesų balansą. Naudokitės privatumo pranešime nurodytais kontaktais.  

Taip pat turite galimybę pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos institucijai.

 Suomijoje: Duomenų apsaugos ombudsmenas, instrukcijos skundo pateikimui čia.

 Švedijoje: IMY (Švedų institucija privatumo apsaugai), daugiau informacijos galima rasti čia.

 Estijoje: Estijos Respublikos Duomenų apsaugos inspekcija, daugiau informacijos čia.

 Lietuvoje: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija, daugiau informacijos čia.

Jei Jums buvo padaryta žala dėl to, kad Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant BDAR nuostatas, turite teisę į žalos atlyginimą. Galite prašyti mūsų atlyginti žalą arba kreiptis į teismą ir reikalauti žalos atlyginimo.

  

Paskutiniai pakeitimai

Paskutiniai Privatumo pranešimo pakeitimai atlikti 2024 m. vasario mėn.