Dirbtinio intelekto naudojimas socialiniuose tinkluose, e.prekyboje ir rinkodaroje

AI
Dirbtinis intelektas
Artificial Intelligence

Nors išmanieji robotai ir savaeigiai automobiliai neabejotinai yra įspūdingi ir plačiai aptariami, tačiau iš tikrųjų dirbtinio intelekto (DI) sprendimai jau dabar yra tapę kiekvieno iš mūsų kasdienio gyvenimo ir darbo dalimi. DI algoritmai siūlo vartotojams sekti socialinių tinklų paskyras ir naujienas, teikia produktų ir paslaugų rekomendacijas, pokalbių robotai nustato klientų individualius pageidavimus, ir t.t.  

Kas yra DI? DI yra sistema, kuri pagal tam tikrus įvesties duomenis ir žmogaus nustatytus tikslus geba generuoti turinį, prognozes, rekomendacijas ir sprendimus. DI technologijų yra įvairių, jos yra nuolat tobulinamos bei kuriamos naujos. Štai keletas pavyzdžių: 

  • Automatinių pokalbių sprendimai gali palaikyti tiek pranešimų ar elektroninio pašto susirašinėjimą, tiek balso pokalbį, gali būti naudojami socialiniuose tinkluose ir atskirai nuo jų (pokalbių valdomi virtualūs balso asistentai ir pan.). Tokios technologijos yra konstruojamos siekiant  padidinti produktų pardavimą, klientų įtraukimą į įmonės svetaines, socialinius tinklus ir kitus kanalus, tiesioginį ryšio palaikymą su vartotojais per asmeninius pokalbius.  

  • Algoritminiai naujienų kanalai yra naudojami socialiniuose tinkluose, o taip pat ir žiniasklaidos priemonėse, siekiant rūšiuoti bei pateikti atitinkamą turinį tinkamiems vartotojams. Šiuo atveju DI sprendimas atsižvelgs į daugybę veiksnių ir kintamųjų, ir suteiks pirmenybę turiniui, kuris, DI nuomone, patiks vartotojui.  

  • DI valdomo vaizdų atpažinimo pagalba greitėja ir tampa efektyvesni nuotraukų ir vaizdų žymėjimo (angl. image tagging) procesai. Vartotojai ieško informacijos pagal raktinius žodžius, todėl skleidžiamos rinkodaros vaizdinės medžiagos žymėjimo operatyvus valdymas įmonėms tampa ypatingai svarbus.  

  • Apmokius DI naudoti duomenis apie įmonės bendravimo kultūrą bei pritaikius natūralios kalbos generavimo įrankius (NLP), elektroninių laiškų bei kitokio tekstinio turinio rengimas gali būti automatizuojamas. Taip pat DI technologija padeda analizuoti vartotojų elgseną ir ištirti jų pomėgius, kad gautų duomenimis pagrįstas įžvalgas. Tai leidžia sukurti žinutes, pritaikytas kiekvienam individualiam įmonės klientui. 

Taigi DI nauda verslui yra akivaizdi: didesnis darbo produktyvumas, įprastų procesų automatizavimas, greitesni verslo sprendimai ir tikslesnės vartojimo rinkos prognozės. Tačiau kuo plačiau ir efektyviau DI yra naudojamas, tuo smarkiau didėja ir su tuo susiję rizikos faktoriai bei pavojai, ir juos būtina atitinkamai kontroliuoti, teigiama Lietuvos dirbtinio intelekto strategijoje.  

Toks požiūris atitinka Europos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjų matymą, išreikštą pernai pateiktame rizika pagrįstame (angl. risk-based approach) pasiūlyme reguliuoti DI taikymą ES rinkoje (sutrumpintai angliškai vadinamas Artificial Intelligence Act). Ši reguliavimo sistema apibrėžia keturis DI rizikos lygius: nepriimtiną riziką, didelę riziką, ribotą riziką, mažą ar minimalią riziką.  

Nepriimtinos rizikos draudžiamos praktikos apima DI sistemas, kurių naudojimas prieštarautų ES vertybėms, būtų aiškia grėsme žmonių saugumui, gyvybei ir teisėms. Didelės rizikos DI sistemoms dokumente skiriama daugiausia dėmesio. Sistema laikoma didelės rizikos, jei tenkinamos abi šios sąlygos: DI sistema yra skirta naudoti kaip gaminio saugos komponentas arba pati yra toks gaminys, kuriam taikomi pasiūlyme nurodyti teisės aktai;  tokiam gaminiui ar DI sistemai, prieš pateikiant į rinką, yra būtinas trečiosios šalies atliekamas atitikties vertinimas, pagal atitinkamus teisės aktus.  

Taip pat dokumente yra pateikiamas sistemų, kurios visais atvejais yra laikomos didelės rizikos DI, sąrašas, kuriame tarp kitų su rinkodara ir e. prekyba siejamų DI sistemų yra šios:   kurias numatoma naudoti kaip tikralaikio ir netikralaikio nuotolinio biometrinio fizinių asmenų tapatybės nustatymo sistemas ir kurias numatoma naudoti siekiant įvertinti fizinių asmenų kreditingumą arba nustatyti jų kredito reitingą, išskyrus atvejus, kai DI sistemas smulkieji tiekėjai pradeda naudoti savo reikmėms.  

Numatoma, kad didelės rizikos DI sistemoms bus taikomi specialūs reguliavimo reikalavimai, tiek ex ante (prieš), tiek ex post (po) pateikimo į rinką. Tokiu atveju veiklos vykdytojams (DI sistemų tiekėjams, naudotojams, įgaliotiesiems atstovams, importuotojams arba platintojams) reikės atitikti aukštos kokybės duomenų, dokumentacijos, atsekamumo, skaidrumo, žmogiškosios priežiūros, tikslumo ir patikimumo reikalavimus, kad būtų sumažinta DI keliama rizika pagrindinėms teisėms ir saugumui. Bus suderinti standartai ir pagalbinės gairės bei atitikties priemonės, kurios padės DI paslaugų teikėjams ir naudotojams laikytis pasiūlyme nustatytų reikalavimų. 

Ribotos rizikos DI sistemos reiškia didelės rizikos nekeliančias DI sistemas, kurioms nustatomos tik labai ribotos skaidrumo pareigos, pavyzdžiui, susijusios su informacijos teikimu, siekiant paženklinti su žmonėmis sąveikaujančios DI sistemos naudojimą, pvz., pokalbių robotus ar kitus automatinių pokalbių sprendimus, kurių naudotojai turėtų žinoti, kad jie sąveikauja su įrenginiu, kad galėtų priimti pagrįstą sprendimą tęsti arba atsitraukti.  

Taip pat šiai kategorijai priklauso sistemos, naudojamos emocijoms atpažinti, ir deep fakes (liet. sintetinė sankaita) technologijos. Tais atvejais, kai asmenų emocijos ar savybės atpažįstamos automatinėmis priemonėmis, žmonės apie šias aplinkybes turi būti informuojami. Jeigu DI sistema naudojama kurti judamo bei nejudamo vaizdo ir garso turinį, kuris yra labai panašus į autentišką turinį (angl. deep fakes), turėtų būti nustatyta pareiga atskleisti, kad turinys kuriamas automatinėmis priemonėmis, išskyrus su teisėtais tikslais susijusias išimtis.  

Mažos ar minimalios rizikos DI sistemas yra leidžiama naudoti laisvai, ir siūlomas reguliavimas jiems nebūtų taikomas. Šiai kategorijai priskiriama didžioji dauguma šiuo metu ES naudojamų DI sistemų.  

Tačiau svarbu suprasti, kad naudojimo metu pirminis rizikos vertinimas gali pasikeisti. Tam tikroje aplinkoje arba dėl tam tikrų įvesties duomenų naudojimo gali paaiškėti, kad nors kūrimo metu sistema nebuvo priskirta didelės rizikos grupei, ji daro žalingą poveikį asmenų sveikatai, saugumui ir pagrindinėms teisėms. Todėl reikalinga stebėti naudojamų DI sistemų veikimą, kad būtų galima kuo greičiau aptikti ir pašalinti anomalijų, sutrikimų ir netikėto veikimo apraiškas.  

Skatinant vartotojus ir klientus pasitikėti ir naudotis DI sprendimais, atkreiptinas dėmesys į susijusius etinius klausimus, pavyzdžiui, dėl diskriminacijos ir žmogiškojo šališkumo. Sąžiningas DI neturėtų diskriminuoti žmonių dėl rasės, etninės priklausomybės, religijos, lyties ar seksualinės orientacijos, negalios ir pan. Tačiau įvesties duomenys gali būti įtakojami visuomenės nuomonių ir stereotipų, dėl to individualizuoti pasiūlymai vartotojams gali atrodyti neteisingi ir diskriminuojantys, specialiai pritaikytos tikslingos rekomendacijos – neatitikti vartotojų lūkesčių. Šie ir panašūs aspektai gali mažinti tiek rinkodaros veiksmų efektyvumą, tiek apskritai pasitikėjimą DI sistemomis, tad būtina į juos atsižvelgti.  

„Fondia“ visada yra pasiruošusi atsakyti į su Jūsų verslu susijusius teisinius klausimus. Todėl kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasitarti su vienu iš mūsų teisininkų. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą.