Ympäristö

Tarjoamme liiketoimintalähtöisiä ja kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme ympäristöjuridiikan tarpeisiin.

Ympäristö

Seuraamme puolestasi jatkuvasti muuttuvaa ympäristölainsäädäntöä, viranomaisten hallintokäytäntöä ja tuomioistuinten oikeuskäytäntöä. Tarjoamme liiketoimintalähtöisiä ja kestäviä ratkaisuja kaikkiin ympäristöoikeuteen liittyviin tarpeisiisi.

Kokeneet juristimme neuvovat yrityksiä kaikissa ympäristöasioissa.

Ympäristölakimiehillämme on laaja kokemus ympäristölainsäädännön eri osa-alueista, kuten lupa- ja valvontamenettelyistä, maankäytöstä ja rakentamisesta, ympäristö- ja luonnonvaralainsäädännöstä sekä erilaisten ympäristöön liittyvien hankkeiden onnistuneesta läpiviennistä - suunnittelusta sopimuksiin ja rakentamisesta kiertotalouden kysymyksiin.

Meillä on vahva asiantuntemus liiketoimintaan liittyvistä ympäristövastuista ja autamme asiakkaitamme lisäksi erilaisissa ympäristölainsäädännön erityiskysymyksissä. Analysoimme ja arvioimme myös yritys- ja kiinteistökauppojen ympäristönäkökohtia ja -riskejä.

Ympäristölainsäädäntö
Ympäristönsuojelu
Ympäristölupa
Luonnonsuojelu
Maa-ainesten otto
Vesivarojen hallinta
Kiertotalous
Jätteiden käsittely
Kestävä kehitys
Ilmastonmuutos

Palvelulupauksemme

Autamme asiakkaitamme projektin joka vaiheessa aina suunnittelusta ja kaavoituksesta ympäristölupamenettelyihin ja kiertotalouteen.

Riidanratkaisutiimimme hoitaa neuvottelut, sovittelut ja avustamisen oikeudenkäynneissä. Fondian asiakkaana voit luottaa siihen, että keskitymme olennaiseen ja huolehdimme yrityksesi edusta.

Neuvomme asiakkaitamme:

  • Laajamittaiset infra-, maa- ja vesirakennushankkeet

  • Energiasektorin hankkeet liittyen mm. vesi- ja tuulivoimaan sekä maalämpöön ja aurinkoenergiaan

  • Metsä- ja maa-ainessääntelyyn sekä kaivoshankkeisiin liittyvät asiat

  • Ympäristölupia ja muuta luvitusta koskevat asiat, viranomaismenettelyt ja muutoksenhakuprosessit, maaoikeusasiat, lunastus- ja kaavoitusprosessit

  • Jätelainsäädäntöön ja kiertotalouteen liittyvät asiat

  • Valvonta- ja ympäristövastuuprosessit

  • Ympäristöön, vesiin ja maankäyttöoikeuksiin liittyvät oikeudelliset uudistukset

  • Ympäristöoikeudelliset koulutukset

Ympäristölainsäädännön asiantuntijamme

Tutustu ympäristöoikeuden asiantuntijoihimme ja ota heihin suoraan yhteyttä.

Stockholm

"Kynnys kysyä ja soittaa on matala ja se liittyy sekä henkilöihin että konseptiin."