Tommi Siivonen

Senior Legal Counsel +358 20 7205 658 tommi.siivonen@fondia.com Helsinki

Tommi Siivonen

Aloitin työt Fondiassa marraskuussa 2016. Erityisosaamistani ovat ympäristö- ja kiinteistöoikeus sekä muuhun maankäyttöön liittyvät oikeudelliset asiat. Fondiaa ennen työskentelin juristina maan- ja metsänomistajien edunvalvontaorganisaatioissa sekä ympäristö- ja kiinteistöoikeuteen erikoistuneessa lakiasiaintoimistossa. Suoritin varatuomarin arvon Espoon käräjäoikeudessa, jossa toimin tuomioistuinharjoittelun jälkeen myös käräjätuomarina. Edellisissä työpaikoissa hoidin muun muassa metsäyhtiöiden ja sahojen puukauppaan liittyviä sopimus-, vahingonkorvaus- ja kilpailuoikeudellisia kysymyksiä. Olen ollut jäsenenä useissa eri ministeriöiden lakityöryhmissä sekä kuultavana asiantuntijana eduskunnassa metsä-, ympäristö- ja maankäyttöoikeuteen liittyvissä lakiuudistuksissa 2000-luvun alusta lähtien.

Olen suorittanut juristiopintojeni lisäksi Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorinkoulutusohjelmassa kansan- ja liiketaloustieteiden sekä oikeustieteen opintoja. Harrastan liikuntaa ja joukkuepelejä. Innostun lukemisesta, musiikista ja matkustamisesta.

Energia- ja ympäristöoikeus
Kiinteistöt ja rakentaminen
Energia
Ympäristö