Tommi Siivonen

Senior Legal Counsel +358 20 7205 658 tommi.siivonen@fondia.com Helsinki

Tommi Siivonen

Olen työskennellyt Fondialla vuodesta 2016 alkaen. Olen erikoistunut ympäristö-, luonnonvara- ja kiinteistöoikeuteen sekä muihin maankäyttöön liittyviin oikeudellisiin asioihin. Minulla on pitkä kokemus vesi- ja tuulivoiman oikeudellisista kysymyksistä ja erilaisista viranomaismenettelyistä sekä energia-, kantaverkko-, maa-aines- ja kaivosyhtiöiden toimintaan liittyvästä juridiikasta. Lisäksi minulla on erityisosaamista metsäyhtiöiden ja sahojen puukauppaan liittyvistä sopimus-, vahingonkorvaus- ja kilpailuoikeudellisista kysymyksistä. Olen ollut jäsenenä useissa eri ministeriöiden lakityöryhmissä sekä kuultavana asiantuntijana eduskunnassa metsä-, ympäristö- ja maankäyttöoikeuteen liittyvissä lakiuudistuksissa 2000-luvun alusta lähtien.

Harrastan liikuntaa ja joukkuepelejä. Innostun lukemisesta, musiikista ja matkustamisesta.

Energia- ja ympäristöoikeus
Kiinteistöt ja rakentaminen
Energia
Ympäristö