Vapaaehtoisen ekologisen kompensaation laskeminen?

Moderna tjänster

Uusi luonnonsuojelulaki tuli voimaan kesällä ja lain mukaisen vapaaehtoisen ekologisen kompensaation lopullisia yksityiskohtia on odotettu saatavaksi valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvosto antoi asetuksen vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta 1.9.2023. Asetus tulee voimaan nopeasti, jo 15.9.2023.

Asetusluonnosta on muokattu ja tiivistetty kevään lausuntokierroksen jälkeen. Asetuksesta on lausunnoissa esitetyn mukaisesti poistettu muun muassa muiden kuin uhanalaisten eliölajien luonnonarvovastaavuutta koskeva säännös sekä hyvityksen maantieteellistä vastaavuudesta säännös, jonka mukaan hyvitysalueen on sijaittava heikennettävän luontotyypin tai eliölajin luontaisella esiintymisalueella. Hyvistä korjauksista huolimatta asetuksessa voisi olla vielä lisää korjattavaa.

Kompensaatio – luonnonarvon tilan muutoksen laskentaa

Kuten tiedetään, niin esimerkiksi A:n ja B:n erotus (eli A-B) ei ole välttämättä sama kuin B:n ja A:n erotus (eli B-A). Miksi tällä on väliä?

Luonnonsuojelulain 98.2 §:n mukaan korvaavuus voi olla joko heikennystä vastaavaa tai sen ylittävää. Uuden asetuksen mukaan heikennettävän alueen luonnonarvojen muutos arvioidaan luonnonarvohehtaareina kertomalla kunkin luonnonarvon arvioidun tilan ja heikentävien toimenpiteiden seurauksena muodostuvan tilan erotus heikentyvän luonnonarvon pinta-alalla. Heikennettävän luonnonarvon uhanalaisuus huomioidaan kertomalla arvioitu heikennyksen määrä uhanalaisuuskertoimella. Hyvitysalueella tuotettavien luonnonarvojen laatu ja määrä puolestaan arvioidaan luonnonarvohehtaareina kertomalla kunkin luonnonarvon hyvittävillä toimenpiteillä ja suojeluhyvityksellä tuotettavan tilan muutos sen pinta-alalla. Luonnonarvon tilan muutos on ennen hyvittäviä toimenpiteitä ja suojelua arvioidun tilan ja hyvittävien toimenpiteiden sekä suojelun toteutuksella tavoiteltavan tilan erotus.

Sama asia voidaan esittää seuraavasti (”hyvityspuoli” yhtälöstä on boldattu seuraamisen helpottamiseksi):

Hyvitys ≥ Heikennys

Tuotettavat luonnonarvohehtaarit ≥ Heikennettävät luonnonarvohehtaarit

Luonnonarvon tilan muutos x Muutoksen pinta-ala ≥ Luonnonarvon tilan muutos x Muutoksen pinta-ala x Uhanalaisuuskerroin

(Ennen hyvittäviä toimenpiteitä ja suojelua arvioidun tila – Hyvittävien toimenpiteiden sekä suojelun toteutuksella tavoiteltu tila) x Muutoksen pinta-ala ≥ (Luonnonarvon 2 §:n mukaisesti arvioitu tila - Heikentävien toimenpiteiden seurauksena muodostuvan tila) x Muutoksen pinta-ala x Uhanalaisuuskerroin

Ottamatta kantaa siihen, mihin kohtaan laskussa tulisi sijoittaa uhanalaisuuskerroin, voidaan todeta, ettei yhtälö toimi matemaattisesti.

Asiaa voi havainnollistaa luvuilla: Oletetaan, että ennen hyvittäviä toimenpiteitä alueen luontotyypin tila on esim. 0,5, hyvittävillä toimenpiteillä tavoiteltu tila esim. 1 (eli tila paranee) ja kyseisen muutoksen pinta-ala 1 sekä luonnonarvon 2 §:n mukaisesti arvioitu tila esim. 1, heikentävien toimenpiteiden seurauksena muodostuva tila esim. 0 (eli tila huononee luonnontilasta täysin luonnontilansa menettäneeksi) ja kyseisen muutoksen pinta-ala 1. Näillä oletuksilla yhtälö on muotoa:

(0,5 – 1) x 1 [ha] ≥ (1-0) x 1 [ha] x (Uhanalaisuuskerroin)

-0,5 [ha] ≥ 1 [ha] x (uhanalaisuuskerroin)

Säädöksiä tulisi noudattaa, vaikka ne olisivat väärin kirjoitettu. Tämän jälkeen jää kysymys, milloin asetusta korjataan?