Finantsteenused

Tugev ärivaist finantstehingute kogu elutsükli vältel.

Finantsteenused

Meie juristid on toeks finantsettevõtjatele nende tegevuse kõigis etappides, milleks on igapäevaseks tegevuseks vajalike lubade taotlemine, regulatsioonidele vastavus, jne. Aitame klientidel protsesse arendada, võttes samas arvesse finantssektori eripära ja sellega seotud õigusakte. Fondia grupi klientideks on pangad, investeerimisühingud, fondivalitsejad, alternatiivsete fondide haldajad, ühisrahastuse vahendajad ja makseasutused

Meie meeskonnas kohtuvad õiguslikud eriteadmised äritegevuse mõistmise ja kogemustega.

Meie juristidel on nii järelevalveasutuse kui ka turuosalise perspektiivist ulatuslik praktiline kogemus finantssektoris, mistõttu suudame pakkuda finantsettevõtjatele praktilisi ja konkreetseid nõuandeid. 

Pühendumine ja asjatundlikud soovitused

Meie kliendid loodavad meie abile kõige erinevamates regulatiivsetes ja vastavusküsimustes. Anname finantsteenuste valdkonna klientidele praktilist nõu suurtes projektides, nagu litsentsitaotlused ja uued ärisuunad, aga toetame neid ka igapäevategevustes.

Kuidas saame teid aidata?

Muuhulgas nõustame oma kliente järgmistes valdkondades: 

  • Regulatsioonidele vastavuse tagamise tugi

  • Makseasutuse asutamine ja tegevuslubade taotlemine

  • Alternatiivsed rahastusmehhanismid

  • Muud regulatiivsed ja finantsnõuetele vastavuse projektid

  • Kestlikkusega seotud eesmärgid ja aruandlus

Tutvuge meeskonnaga

Tutvuge meie spetsialistidega või võtke nendega otse ühendust!

Blogi ja uudised

Lugege soovitusi õigusvaldkonnast Fondia ekspertidelt!